JANÁKOVÁ, Monika. Dílo Jana Koblasy v Kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích : Avantgardní umění v sakrálním prostoru (Jan Koblasa's Art in the Church of St. Peter and Paul in Jedovnice : Avant-garde art in sacral space). 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2018. 86 pp. ISBN 978-80-7364-085-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dílo Jana Koblasy v Kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích : Avantgardní umění v sakrálním prostoru
Name (in English) Jan Koblasa's Art in the Church of St. Peter and Paul in Jedovnice : Avant-garde art in sacral space
Authors JANÁKOVÁ, Monika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 86 pp. 2018.
Publisher Barrister & Principal
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60400 6.4 Arts
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/18:00104925
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7364-085-9
Keywords (in Czech) avantgardní umění; Jan Koblasa; Jedovnice; Kostel sv. Petra a Pavla; informel; sakrální prostor
Keywords in English avant-garde art; Jan Koblasa; informel; art of the sixties; avant-garde art in sacral space; avant-garde art in church
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 9. 4. 2019 14:16.
Abstract
Kniha se věnuje přestavbě interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích u Brna. Zabývá se zejména účastí Jana Koblasy na modernizaci presbytáře (oltářního prostoru) kostela. Hlavní část úpravy tamního oltářního prostoru probíhala v první polovině šedesátých let dvacátého století a spolu s Koblasou se na ní podíleli také další umělci, jež dnes řadíme mezi přední výtvarníky své doby: Mikuláš Medek, Karel Nepraš a Josef Istler. Koblasův podíl je však zdaleka nejrozsáhlejší. Navzdory tomu, že v dnešní době již výraznou měrou přibylo moderního projevu v sakrálním prostoru, patří jedovnická úprava presbytáře mezi ty nejhodnotnější. Je výjimečná nejen svou povahou, ale také specifická dobou a místem svého vzniku. Vyniká jak v kontextu českého a evropského umění, tak v kontextu Koblasovy tvorby. Svým obsahem i použitými formálními prvky patří jedovnický presbytář k nejpozoruhodnějším ukázkám ars sacra v Evropě.
Abstract (in English)
The book deals with the reconstruction of the interior of the church of st. Peter and Paul in Jedovnice near Brno. He deals mainly with Jan Koblasa's participation in the modernization of the presbytery (altar space) of the church. The main part of the alteration of the altar space took place in the first half of the 1960s, and together with Koblasa, other artists, who now rank among the leading artists of their time, participated in it: Mikuláš Medek, Karel Nepraš and Josef Istler. However, Koblas' share is by far the largest. In spite of the fact that modern expression in the sacral space has increased significantly today, the arrangement of the presbytery is among the most valuable ones. It is exceptional not only by its nature but also by the specific time and place of its origin. It excels both in the context of Czech and European art and in the context of Koblas's work. With its content and used formal elements, the monastery presbytery belongs to the most remarkable examples of ars sacra in Europe. The book is accompanied by photographs.
Links
MUNI/A/0957/2017, interní kód MUName: Současné environmentální výzvy: cesty k překonávání rozkolu mezi přírodou a společností
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 19:11