VALC, Jakub. Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018, roč. 26, č. 4, s. 629-647. ISSN 1210-9126.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice
Název anglicky Legal Status and Post-Mortal Protection of a Nasciturus in the Czech Republic
Autoři VALC, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018, 1210-9126.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/18:00104979
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Nasciturus; právní status; plod po potratu; mrtvě narozené dítě; postmortální ochrana
Klíčová slova anglicky Nasciturus; Legal Status; Aborted Fetus; Stillborn Child; Post-Mortal Protection
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 13. 7. 2020 09:21.
Anotace
Otázkami souvisejícími s počátkem lidského života a jeho statusem v průběhu prenatálního vývoje se již od nepaměti zabývají odborníci nejen z oblasti biologie, filozofie či etiky, ale také právní vědy. V tomto ohledu se diskuze zaměřuje zejména na zodpovězení výchozí otázky, zda je již embryo či plod nositelem práva na život. Nelze však opominout, že každý začátek života má přirozeně také svůj konec. Z toho důvodu je nutné zabývat se tím, zda je nasciturovi poskytována náležitá ochrana za předpokladu, že se nedožije porodu. Přestože nebyla v minulosti věnována této problematice zvýšená pozornost, v ČR ke změně došlo v souvislosti s přijetím novely zákona o pohřebnictví a souvisejících právních předpisů, která se zásadním způsobem dotkla rovněž oblasti nakládání s pozůstatky dítěte, které se nedožilo porodu, včetně jeho postmortální ochrany. Cílem článku je analýza dotčené právní úpravy, a to včetně její komparace s právními předpisy, které poskytují nasciturovi během života odlišnou úroveň právní ochrany než po smrti.
Anotace anglicky
Questions related to the beginning of a human life and its status during prenatal period have been dealt not only by biologists, philosophers, ethicists, but also by legal scientists. In this regard, the discussion is focused primarily on answering the initial question, whether an embryo or a fetus has already a right to life. However, it can not be neglected that every beginning of a human life naturally has its end. For this reason, it is necessary to consider whether an unborn child is enough protected if he dies before the birth. Although practically no attention has been paid to this issue in the past, in the Czech republic the change has taken place in connection with the adoption of the funeral law amendment and related legal regulation, which also had fundamental consequences in the area of legal protection and manipulation with the remains of childs, dying before the birth. The aim of this article is to analyze the above legislation, including its comparison with the legislation that gives an unborn child during prenatal period a different level of legal protection than after the death.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
9423-20745-1-PB.pdf   Verze souboru Georgala, P. 18. 3. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1480121/9423-20745-1-PB.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1480121/9423-20745-1-PB.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1480121/9423-20745-1-PB.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1480121/9423-20745-1-PB.pdf?info
Vloženo
Po 18. 3. 2019 13:21, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • osoba JUDr. Mgr. Jakub Valc, Ph.D., učo 380851
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • osoba JUDr. Mgr. Jakub Valc, Ph.D., učo 380851
Atributy
 

9423-20745-1-PB.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1480121/9423-20745-1-PB.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1480121/9423-20745-1-PB.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
365,1 KB
Hash md5
70fa8af037e7c0df4b4c6f21b83bbe09
Vloženo
Po 18. 3. 2019 13:21

9423-20745-1-PB.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1480121/9423-20745-1-PB.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1480121/9423-20745-1-PB.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
74,7 KB
Hash md5
9b3d2b15d18254ef78c8649c65d0a953
Vloženo
Po 18. 3. 2019 13:24
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 27. 3. 2023 20:06