VLČKOVÁ, Kateřina. Evaluace inovovaného pedagogicko-psychologického modulu na PdF MU: Předmět Výzkum v pedagogické praxi (PS 2017) – první realizace seminářů (Evaluation of innovated educational-psychological module FE MU: Subject Educational Research (PS 2017)). Brno: PdF MU, 2018. 14 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evaluace inovovaného pedagogicko-psychologického modulu na PdF MU: Předmět Výzkum v pedagogické praxi (PS 2017) – první realizace seminářů
Name (in English) Evaluation of innovated educational-psychological module FE MU: Subject Educational Research (PS 2017)
Authors VLČKOVÁ, Kateřina.
Edition Brno, 14 pp. 2018.
Publisher PdF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) evaluace, pedagogicko-psychologický modul, PdF MU
Keywords in English evaluation, educational-psychological modul, FE MU
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 26. 12. 2018 12:19.
Abstract
evaluace, pedagogicko-psychologický modul, PdF MU
Abstract (in English)
evaluation, educational-psychological modul, FE MU
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 17:34