VOJTOVÁ, Jarmila. Kam se ubírá český pravopis? (Where does the Czech orthography tend?). In Přednášky a besedy z LI. běhu Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet češtiny pro cizince, 2018. p. 310-318. ISBN 978-80-210-8962-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kam se ubírá český pravopis?
Name in Czech Kam se ubírá český pravopis?
Name (in English) Where does the Czech orthography tend?
Authors VOJTOVÁ, Jarmila.
Edition Brno, Přednášky a besedy z LI. běhu Letní školy slovanských studií, p. 310-318, 9 pp. 2018.
Publisher Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet češtiny pro cizince
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60203 Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-8962-4
Keywords (in Czech) český pravopis, jazyková kultura, vývojové tendence české kodifikace, současná čeština
Keywords in English Czech orthography, cultivation of language, developmental tendencies of Czech codification, present-day Czech
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Changed: 11/1/2020 21:31.
Abstract
Příspěvek shrnuje vývoj českého pravopisu za posledních sto let a na tomto základě se zaměřuje na aktuální problémy ortografické normy a vývojové tendence kodifikace (např. na problematiku zápisu a adaptace přejatých slov, psaní velkých písmen, interpunkci ad). Vše je doloženo autentickými ukázkami pravopisných/jazykových nedostatků z různých typů textu.
Abstract (in English)
The contribution summarizes the development of Czech orthography during the previous one hundred years, focusing on this basis on current problems of orthographical norms and developmental tendencies of codification (e.g. on issues of writing and adaptation of loanwords, capitalization, punctuation etc.). Everything is supported by authentic examples of orthographical/language errors in various kinds of texts.
Links
MUNI/A/0862/2017, internal MU codeName: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2018
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 25/2/2021 15:57