MERHAUTOVÁ, Jana, Lenka SOUČKOVÁ, Kateřina NEBESKÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Regina DEMLOVÁ. Sunitinib in the Pediatric Clinical Practice. In Vasso Anastasia. Sunitinib: Mechanisms, Interactions and Side Effects. 1st ed. New York (USA): Nova Science Publishers, 2019. s. 49-94. ISBN 978-1-5361-4239-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sunitinib in the Pediatric Clinical Practice
Autoři MERHAUTOVÁ, Jana (203 Česká republika, domácí), Lenka SOUČKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Kateřina NEBESKÁ (203 Česká republika, domácí), Jaroslav ŠTĚRBA (203 Česká republika, domácí) a Regina DEMLOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1st ed. New York (USA), Sunitinib: Mechanisms, Interactions and Side Effects, od s. 49-94, 46 s. 2019.
Nakladatel Nova Science Publishers
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 30204 Oncology
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/19:00108972
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-1-5361-4239-6
Klíčová slova česky sunitinib; nádory; děti; výpočet dávky; lékové formy; toxicita
Klíčová slova anglicky sunitinib; neoplasms; child; drug dosage calculations; dosage forms; toxicity
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Změněno: 11. 5. 2020 08:17.
Anotace
The aim of the chapter is to summarize the published results of clinical research focused on the use of sunitinib in pediatric oncology and to supplement it with the experience from the authors’ clinical practice. Suggestions appearing in case reports and clinical trials indicate that sunitinib may be a valuable drug also in pediatric clinical oncology. More attention should be paid to the selection of the most suitable indications, patients, and doses to balance the efficacy and safety in children with malignant diseases.
Anotace česky
Cílem kapitoly je shrnout dosavadní publikované výsledky klinického výzkumu zaměřeného na použití sunitinibu v pediatrické onkologii. Dále pak bylo cílem doplnit tyto literární údaje o zkušenosti z vlastní klinické praxe. Kazuistiky a klinické studie naznačují, že by sunitinib mohl být hodnotným lékem také v pediatrické onkologii. Pozornost by se ale měla zaměřit na jeho správné indikace, výběr vhodných pacientů a výpočet dávkování, aby bylo možné vyvážit účinnost a bezpečnost tohoto léčiva u dětí s malignitami.
Návaznosti
LM2015090, projekt VaVNázev: Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (Akronym: CZECRIN)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
MUNI/A/1063/2016, interní kód MUNázev: Experimentální a translační farmakologický výzkum a vývoj
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 31. 7. 2021 05:07