STEHLÍK, Petr. Solapamientos entre flexión y derivación : sobre la llamada derivación genérica en espaňol. Signo y seňa. Buenos Aires: Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2018, roč. 34, č. 2, s. 116-126. ISSN 2314-2189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Solapamientos entre flexión y derivación : sobre la llamada derivación genérica en espaňol
Název česky Přesahy mezi flexí a derivací : o takzvané rodové derivaci ve španělštině
Název anglicky Overlaps between inflection and derivation: about the so-called gender derivation in Spanish
Autoři STEHLÍK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Signo y seňa, Buenos Aires, Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2018, 2314-2189.
Další údaje
Originální jazyk španělština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Argentina
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00105211
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000458277600010
Klíčová slova česky španělština; tvoření slov; rodové koncovky; derivační funkce
Klíčová slova anglicky Spanish; word formation; gender endings; derivative function
Štítky kontrola_RIV, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 12. 10. 2019 01:00.
Anotace
El presente artículo se ocupa del posible funcionamiento derivativo de los morfemas vocálicos -o y -a, considerados tradicionalmente como desinencias de género, pero interpretados, en determinados usos (p. ej. en la formación de sustantivos deverbales del tipo gasto, paga), como sufijos derivativos. Según intentamos demostrar, la diversidad de opiniones acerca de su carácter flexivo o derivativo refleja, en este caso, la existencia de una zona de transición entre la flexión y la derivación, cuyos grados igualmente tratamos de determinar.
Anotace česky
Článek se zabývá možnou derivační funkcí vokalických morfémů -o a -a, jež jsou ve španělštině tradičně pokládány za rodové koncovky, ale jež mohou být v určitých užitích (např. při tvoření deverbálních substantiv typu gasto, paga) interpretovány jako odvozovací přípony. Jak se snažíme dokázat, názorová rozdílnost ohledně povahy uvedených koncových samohlásek odráží v tomto případě existenci přechodové oblasti mezi flexí a derivací, jejíž jednotlivé stupně se zde také pokoušíme stanovit.
Anotace anglicky
This article discusses the possible derivative functioning of the vocalic morphemes -o and -a, traditionally considered as gender endings, but interpreted, in certain uses (e.g. the formation of deverbative nouns, such as gasto, paga), as derivative suffixes. We try to demonstrate that the diversity of opinions about their inflectional or derivative nature reflects, in this case, the existence of a zone of transition between inflection and derivation, whose degrees we also attempt to determine.
Návaznosti
MUNI/A/1050/2017, interní kód MUNázev: Románské jazyky a románské literatury (Akronym: ROMJAZLIT)
Investor: Masarykova univerzita, Románské jazyky a románské literatury, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 2. 4. 2023 08:47