GALČANOVÁ, Lucie. Nečekat na Godota / Geografie „lidí ve třetím věku". In Osman, Robert; Pospíšilová, Lucie. Geografie "okrajem" : Každodenní časoprostorové zkušenosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019. s. 183-212. ISBN 978-80-246-4255-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nečekat na Godota / Geografie „lidí ve třetím věku"
Název anglicky Not waiting for Godot / Geography of “people in the third age”
Autoři GALČANOVÁ, Lucie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Geografie "okrajem" : Každodenní časoprostorové zkušenosti, od s. 183-212, 30 s. 2019.
Nakladatel Nakladatelství Karolinum
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50401 Sociology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00107221
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-246-4255-0
Klíčová slova česky stárnutí; prarodičovství; čas; prostor; kažodennost
Klíčová slova anglicky ageing; grandparenting; time; space; everydayness
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 10. 2. 2020 13:16.
Anotace
Text je zaměřen na časoprostorové aspekty fenoménu stárnutí. Z mnohosti úhlu pohledu si vybírá pouze rovinu každodennosti a běžných aktivit, které popisují vybraní mladší tuzemští senioři a seniorky v rámci hloubkových rozhovorů, které byly vedeny na téma reflexe každodenních aktivit v kontextu kombinace různých sociálních rolí. Cílem textu je odpovědět na dvě propojené otázky: 1) čím je nejzásadněji ovlivněn časový a prostorový charakter jejich dní a 2) jak se v kontextu časoprostorové zkušenosti vztahují k procesu vlastního stárnutí.
Anotace anglicky
The text is focused on spatio-temporal aspects of the phenomenon of aging. It analyses everydayness and routine activities as described by young-old people from the Czech Republic within in-depth interviews conducted on the subject of reflection of daily activities in the context of a combination of different social roles. The aim of the text is to answer two interrelated questions: 1) what is the most fundamental influence of the temporal and spatial character of their days, and 2) how, in the context of spatio-temporal experience, they relate to the aging process itself.
Návaznosti
GA13-34958S, projekt VaVNázev: Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí
Investor: Grantová agentura ČR, Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2022 08:08