GALČANOVÁ, Lucie. Nečekat na Godota / Geografie „lidí ve třetím věku" (Not waiting for Godot / Geography of “people in the third age”). In Osman, Robert; Pospíšilová, Lucie. Geografie "okrajem" : Každodenní časoprostorové zkušenosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019. p. 183-212. ISBN 978-80-246-4255-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nečekat na Godota / Geografie „lidí ve třetím věku"
Name (in English) Not waiting for Godot / Geography of “people in the third age”
Authors GALČANOVÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Geografie "okrajem" : Každodenní časoprostorové zkušenosti, p. 183-212, 30 pp. 2019.
Publisher Nakladatelství Karolinum
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50401 Sociology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/19:00107221
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-246-4255-0
Keywords (in Czech) stárnutí; prarodičovství; čas; prostor; kažodennost
Keywords in English ageing; grandparenting; time; space; everydayness
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 10/2/2020 13:16.
Abstract
Text je zaměřen na časoprostorové aspekty fenoménu stárnutí. Z mnohosti úhlu pohledu si vybírá pouze rovinu každodennosti a běžných aktivit, které popisují vybraní mladší tuzemští senioři a seniorky v rámci hloubkových rozhovorů, které byly vedeny na téma reflexe každodenních aktivit v kontextu kombinace různých sociálních rolí. Cílem textu je odpovědět na dvě propojené otázky: 1) čím je nejzásadněji ovlivněn časový a prostorový charakter jejich dní a 2) jak se v kontextu časoprostorové zkušenosti vztahují k procesu vlastního stárnutí.
Abstract (in English)
The text is focused on spatio-temporal aspects of the phenomenon of aging. It analyses everydayness and routine activities as described by young-old people from the Czech Republic within in-depth interviews conducted on the subject of reflection of daily activities in the context of a combination of different social roles. The aim of the text is to answer two interrelated questions: 1) what is the most fundamental influence of the temporal and spatial character of their days, and 2) how, in the context of spatio-temporal experience, they relate to the aging process itself.
Links
GA13-34958S, research and development projectName: Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 2/10/2022 20:27