NĚMEC, Jiří. Noví Němci : šlechtění nacionálněsocialistického člověka pro budoucnost (New Germans : The breeding of the national socialist man for the future). In Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Nečasová, Denisa. Svůdnost sociálního experimentu : nový člověk 20. století. první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. p. 93-108. ISBN 978-80-7422-606-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Noví Němci : šlechtění nacionálněsocialistického člověka pro budoucnost
Name (in English) New Germans : The breeding of the national socialist man for the future
Authors NĚMEC, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Praha, Svůdnost sociálního experimentu : nový člověk 20. století, p. 93-108, 16 pp. 2018.
Publisher Nakladatelství Lidové noviny
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/18:00101514
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7422-606-9
Keywords (in Czech) německý nacionální socialismus; ideologie; utopie; rasismus
Keywords in English German national socialism; ideology; utopia; racism
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Changed: 15/4/2019 10:41.
Abstract
Kapitola se věnuje otázce, jakou roli hrála v ideologii a utopickém konceptu nacionálního socialismu idea "nového člověka" v Německu v letech 1933-1945.
Abstract (in English)
The chapter deals with the role of the idea of "new man" in the ideology and utopia concept of national socialism in Germany in the years 1933-1945.
Links
GB14-36521G, research and development projectName: Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání
PrintDisplayed: 5/6/2023 23:26