VACKOVÁ, Barbora. Na cestě časem / Geografie "sólistů a sólistek". In Pospíšilová, Lucie; Osman, Robert. Geografie "okrajem" : Každodenní časoprostorové zkušenosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019. s. 69-89. ISBN 978-80-246-4255-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Na cestě časem / Geografie "sólistů a sólistek"
Název anglicky On the Road through Time / The Geography of Solist
Autoři VACKOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Geografie "okrajem" : Každodenní časoprostorové zkušenosti, od s. 69-89, 21 s. 2019.
Nakladatel Nakladatelství Karolinum
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50401 Sociology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00108983
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-246-4255-0
Klíčová slova česky solo-living; domov; urbánní prostor; organizace času a prostoru; ne/pracovní čas; kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky qualitative research; Brno; Czech Republic; Solo-living; Urban space; Time-space organization; Non/working time
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 10. 2. 2020 13:14.
Anotace
Kapitola se zabývá otázkou, jakým způsobem organizují svůj čas a prostor lidé, kteří žijí sami, skupina velmi různorodá, od lidí, kteří zůstávají sami dobrovolně, po ty, kteří žijí sami shodou okolností, jež mohli ovlivnit pouze částečně nebo vůbec ne. Kapitola je rozdělena do dvou částí, které se zaměřují na dva různé aspekty časoprostorové zkušenosti sólistů: V první části na jejich geografii v minimálním měřítku bytu či domu. Ve druhé části pak na prožívání městského prostoru, který je sólisty často vnímán jako komplementární složka domova doplňující domácí geografie. Tato část se věnuje organizaci času sólistů, která silně souvisí s prací, jež vykonávají. Text ukazuje, že klíčovou otázkou pro sólisty není organizace prostoru, ale právě organizace jejich času.
Anotace anglicky
The chapter deals with how people living alone organize their time and space. The “solist”, people who live alone, constitute a very diverse group: people who remain voluntarily, those who live by their own circumstances, who can only partially or at all not influence them. The chapter is divided into two parts that focus on two different aspects of the time-space experience of soloists: In its first part the chapter focuses on their geography in the minimal scale of an apartment or house. In the second part, on the experience of urban space, which is often seen by soloists as a complementary component of their home: the city and the flats are a unique continuum. This section also deals with the organization of soloists' time, which is strongly related to the work they perform. The text shows that the key issue for soloists is not the organization of space, but the organization of their time.
Návaznosti
MUNI/A/1151/2015, interní kód MUNázev: Zdraví, stárnutí, bydlení a sexualita (Akronym: HealAgeHouSex)
Investor: Masarykova univerzita, Zdraví, stárnutí, bydlení a sexualita, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 9. 2022 11:33