CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Pravidla vztahující se na činnost veřejného ochránce práv a kritéria uplatnitelná na užití jeho volné úvahy. MUNI Law Working Paper, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 2018, 2018.02, s. 1-18. ISSN 2336-4785.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pravidla vztahující se na činnost veřejného ochránce práv a kritéria uplatnitelná na užití jeho volné úvahy
Název anglicky Rules of Conduct Regulating theFunctionong of the Public Defender of Rights and Limits of Their Discretion
Autoři CHAMRÁTHOVÁ, Anna.
Vydání MUNI Law Working Paper, Brno, Masarykova univerzita, 2018, 2336-4785.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky veřejný ochránce práv; volné uvážení; pravidla činnosti; principy
Klíčová slova anglicky Public Defender of Rights; discretion; rules of conduct; principles
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: JUDr. Anna Chamráthová, učo 378809. Změněno: 28. 3. 2019 15:28.
Anotace
Článek se zabývá tím, zda lze na činnost veřejného ochránce práv, instituce z povahy věci a ze zásady nesvázané procesními předpisy, vztáhnout i jiná pravidla a kritéria než ta zákonná. Zaměřuje se především na to, jak tato kritéria mohou limitovat užití volné úvahy ochránce. V první části článek proto popisuje, ve kterých případech činnosti ochránce a do jaké míry se jedná o užití jeho volného uvážení. Hlavní část textu je poté zaměřena na podrobnou analýzu, jaká pravidla a kritéria by se na činnost ochránce a užívání jeho volné úvahy potenciálně mohla vztahovat. Následně se článek zabývá tím, na které případy užití volné úvahy ochránce by bylo vhodné nalezená kritéria aplikovat. V závěru jsou představeny možnosti, jakým způsobem lze externě přezkoumat to, zda ochránce pravidla regulující jeho činnost dodržuje.
Anotace anglicky
The paper deals with the issue whether is the conduct of the Public Defender of Rights, institution largely without prescribed set of rules of conduct, regulated by other rules and criteria other than the Acts. It focuses on the issue how the rules can affect the Defender’s discretion. The first part of the paper thus describes which types of the Defender’s activities can be seen as discretionary. The main part of the paper is then focused on analysis which rules can be applied to the Defender’s conduct and their discretion. Then the paper deals with the issue which types of Defender’s activities should be governed by the presented rules. The final part focuses on the possibilities of the review of the Defender’s compliancewith the rules.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1486106 /1 Georgala, P. 20. 3. 2019

Vlastnosti

Název
1486106
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1486106/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1486106/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1486106/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1486106/?info
Vloženo
St 20. 3. 2019 14:40, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • osoba JUDr. Anna Chamráthová, učo 378809
Atributy
 
Chamrathova_WP.pdf   Verze souboru Georgala, P. 20. 3. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1486106/Chamrathova_WP.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1486106/Chamrathova_WP.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1486106/Chamrathova_WP.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1486106/Chamrathova_WP.pdf?info
Vloženo
St 20. 3. 2019 14:40, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • osoba JUDr. Anna Chamráthová, učo 378809
Atributy
 

Chamrathova_WP.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1486106/Chamrathova_WP.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1486106/Chamrathova_WP.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
464,2 KB
Hash md5
e96795b6199271c3ee3198b2dcec0695
Vloženo
St 20. 3. 2019 14:40

Chamrathova_WP.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1486106/Chamrathova_WP.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1486106/Chamrathova_WP.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
57,9 KB
Hash md5
3a3d624541303188a8df889ec8e0e27e
Vloženo
St 20. 3. 2019 14:44
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 6. 2019 22:24