EN

Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu

POLČÁK, Radim, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Václav STUPKA. Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 86-98. ISSN 0231-6625.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu
Název anglicky Virtualization of Legal Relations and New Regulatory Methods in Positive Law
Autoři POLČÁK, Radim (203 Česká republika, garant, domácí), František KASL (203 Česká republika, domácí), Pavel LOUTOCKÝ (203 Česká republika, domácí), Jakub MÍŠEK (203 Česká republika, domácí) a Václav STUPKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, 0231-6625.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Odkaz na příspěvek na webové stránce odborného periodika
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky performativní pravidla; chytrá regulace; kybernetická bezpečnost; ODR; osobní údaje
Klíčová slova anglicky performative rules; smart rules; cybersecurity; ODR; personal data
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Mgr. František Kasl, učo 462266. Změněno: 15. 1. 2019 11:00.
Anotace
Rostoucí význam informačních technologií se mimo jiné projevuje i potřebou průběžně upravovat dílčí charakteristiky mechanismu právní regulace. Cílem takových úprav je zajištění stabilní efektivity práva. V tomto textu je proveden rozbor dvou relativně nových regulatorních metod, které se postupně prosazují v právu informačních technologií a jsou založeny na použití tzv. performativních a chytrých pravidel. Článek tyto metody krátce vysvětluje a následně jejich užití demonstruje na pozitivních i problémových příkladech z oborů kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a on-line řešení spotřebitelských sporů.
Anotace anglicky
Growing importance of information technologies brings also the need for continuous updating of particular features of the mechanism of legal regulation. The purpose of such updates is to provide for stable efficiency of law. The text analyses two relatively new regulatory methods in cyberlaw based on performative rules and smart rules. The paper shortly explains these methods and demonstrates their use on examples from cybersecurity law, personal data protection and on-line resolution of customer disputes.
VytisknoutZobrazeno: 18. 3. 2019 19:25

Další aplikace