HOMOLA, Tomáš. Funkční vzorek velkoplošní flexibilní fotoanody vyrobenou metodou roll-to-roll (Functional sample of large-area flexible photoanode fabricated by roll-to-roll method). 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Funkční vzorek velkoplošní flexibilní fotoanody vyrobenou metodou roll-to-roll
Name in Czech Funkční vzorek velkoplošní flexibilní fotoanody vyrobenou metodou roll-to-roll
Authors HOMOLA, Tomáš (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2018.
Other information
Original language English
Type of outcome Outcomes put into operation (prototype, working sample)
Field of Study 20506 Coating and films
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/18:00101878
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English roll-to-roll manufacturing; flexible photoanode
Technical parameters Roll to roll výroba flexibilních vrstev
Changed by Changed by: doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD., učo 119468. Changed: 11/2/2020 07:28.
Abstract
Funkční vzorek velkoplošní fotoanody vyrobenou metodou roll-to-roll. Fotoanoda byla testována vzhledem na distribuci koncentrace uhlíku ve vrstvě při použití dvou typu plazmatu, a efekt plazmatické úpravy byl měřen různými metodami. Bylo navrhnuto několik návrhu na vylepšení a zdokonalení procesu výroby velkoplošní fotoanody metodou roll-to-roll.
Abstract (in Czech)
Funkční vzorek velkoplošní fotoanody vyrobenou metodou roll-to-roll. Fotoanoda byla testována vzhledem na distribuci koncentrace uhlíku ve vrstvě při použití dvou typu plazmatu, a efekt plazmatické úpravy byl měřen různými metodami. Bylo navrhnuto několik návrhu na vylepšení a zdokonalení procesu výroby velkoplošní fotoanody metodou roll-to-roll.
Links
LO1411, research and development projectName: Rozvoj centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (Acronym: CEPLANT plus)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
TG02010067, research and development projectName: Rozvoj systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě (Acronym: Rozvoj systému komercializace na MU)
Investor: Technology Agency of the Czech Republic, Subprogram 1
PrintDisplayed: 5/2/2023 18:19