HOMOLA, Tomáš. Výroba flexibilních fotoanod s ověřenými vlastnosti (Production of flexible photoanodes with proven properties). 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výroba flexibilních fotoanod s ověřenými vlastnosti
Name in Czech Výroba flexibilních fotoanod s ověřenými vlastnosti
Name (in English) Production of flexible photoanodes with proven properties
Authors HOMOLA, Tomáš (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Pilot plant, certified technology, variety, breed
Field of Study 20506 Coating and films
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/18:00101880
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English testing series of flexible photoanodes
Technical parameters Zkušební série flexibilních fotoanod
Changed by Changed by: doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD., učo 119468. Changed: 11. 2. 2020 07:29.
Abstract
Cílem bylo otestovat zkušební sérii flexibilních fotoanod s ověřenými vlastnosti produkována plazmatickou r2r linkou, ověření vlastnosti fotoanod s použitím alternativních prekurzorů a ekonomický dopad na jejich výrobu.
Abstract (in English)
The aim was to test a series of flexible photoanodes with proven properties produced by plasma r2r line, verification of photoanode properties using alternative precursors and economic impact on their production.
Links
LO1411, research and development projectName: Rozvoj centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (Acronym: CEPLANT plus)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
TG02010067, research and development projectName: Rozvoj systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě (Acronym: Rozvoj systému komercializace na MU)
Investor: Technology Agency of the Czech Republic, Subprogram 1
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 16:21