NĚMEC, Jiří. Tomáš G. Masaryk a politika historie v meziválečné Republice československé (Tomáš G. Masaryk and the politics of historyin interwar Czechoslovakia). In 1918: TGM a nové úkoly české vědy a filozofie. 15. 11. 2018, Brno. 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tomáš G. Masaryk a politika historie v meziválečné Republice československé
Name (in English) Tomáš G. Masaryk and the politics of historyin interwar Czechoslovakia
Authors NĚMEC, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1918: TGM a nové úkoly české vědy a filozofie. 15. 11. 2018, Brno, 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/18:00105536
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) T.G. Masaryk; politika dějin; Československo 1918-1938
Keywords in English T.G. Masaryk; politics of history; Czechoslovakia 1918-1938
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Changed: 15/4/2019 08:38.
Abstract
Referát se věnoval vlivu prvního prezidenta Československa na utváření interpetace nejnovějších dějin Československé republiky.
Abstract (in English)
Paper deals with the influence of the first Czechoslovak president on the interpretation of contemporary Czechoslovak history.
Links
MUNI/A/0885/2017, interní kód MUName: Kulturní identita v dějinách střední Evropy (Acronym: Kulturní identita)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26/9/2023 04:53