VALTROVÁ, Jana and Michaela ONDRAŠINOVÁ. O ženách v české religionistice na olomoucké konferenci (On Women in Czech Religious Studies at Olomouc conference). In Religio: Revue pro religionistiku. Brno, 2018. p. 79-81. ISSN 1210-3640.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name O ženách v české religionistice na olomoucké konferenci
Name (in English) On Women in Czech Religious Studies at Olomouc conference
Authors VALTROVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Michaela ONDRAŠINOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Religio: Revue pro religionistiku, p. 79-81, 3 pp. 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 60304 Religious studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/18:00105554
Organization unit Faculty of Arts
ISSN 1210-3640
Keywords (in Czech) religionistika; ženy ve vědě; gender; sociální nerovnosti
Keywords in English religious studies; women in academia; gender; social inequalities
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 24. 3. 2019 20:30.
Abstract
Zpráva shrnuje obsah a závěry diskusního panelu, který jsme uspořádaly pro Druhou olomouckou religionistickou konferenci (říjen 2017). Diskuse se zaměřila na nízké zastoupení žen v jednotlivých vědních oborech, konkrétněji v české religionistice. Panel poukázal na překážky, které výrazně brzdí rozvoj vědecké kariéry žen.
Abstract (in English)
The report provides an overview of a discussion panel organized by the authors for the Second religious studies conference in Olomouc (10/2017). The discussion dealt with the issue of low representation of women in academia, with a focus on situation within Czech Religious Studies. The panel strived to identify major obstacles that hinder women´s academic carier.
Links
MUNI/A/0819/2017, internal MU codeName: Nové výzkumné metody v historické religionistice (Acronym: NOVYMHIR)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 16. 1. 2022 10:47