PIVODA, Ondřej. Nedokončené operní náčrty a neuskutečněné operní plány Pavla Haase. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2018, roč. 50, č. 6, s. 64-80. ISSN 0862-8505.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nedokončené operní náčrty a neuskutečněné operní plány Pavla Haase
Název anglicky Unfinished opera sketches and unrealised opera plans by Pavel Haas
Autoři PIVODA, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Opus musicum, Brno, Opus musicum o.p.s. 2018, 0862-8505.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00101581
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky opera; Pavel Haas; Leoš Janáček; Divoška; Vítězslav Nezval; Stanislav Lom; Kající Venuše; Habima; Dybuk; Salomon Anski
Klíčová slova anglicky opera; Pavel Haas; Leoš Janáček; Divoška; Vítězslav Nezval; Stanislav Lom; Kající Venuše; Habima; The Dybbuk; Salomon Ansky
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D., učo 40864. Změněno: 23. 4. 2019 07:56.
Anotace
Divadlo a opera přitahovaly Pavla Haase již od dětství. Jediné Haasově dokončené opeře Šarlatán, komponované v letech 1934–1937, předcházela řada neúspěšných operních pokusů. Z doby Haasova mládí, kdy skladatel ještě neprošel soustavným kompozičním školením, se dochoval nedokončený pokus o operu Der Harfner (1913–1914) na německý text. Podrobněji se Pavel Haas seznámil s operním žánrem teprve v mistrovské třídě Leoše Janáčka na přelomu let 1920–1921. Z této doby pochází zhudebnění počátku veselohry Viktora Krylova Divoška. Jednalo se o domácí práci studentů kompozice, jejímž prostřednictvím se je Leoš Janáček pokoušel seznámit s různými aspekty zhudebňování prozaického dramatického textu. Ve 20. letech zaujala Pavla Haase postupně řada dramatických námětů, jejichž opernímu zpracování však zabránila neúspěšná vyjednávání s autory: Někdy po roce 1921 to byla komedie Loupežník Karla Čapka, posléze roku 1927 hra Kající Venuše Stanslava Loma na biblický námět a pravděpodobně roku 1928 židovské drama Dybuk Salomona Anskiho. Z roku 1932 pochází Haasova žádost o operní libreto adresovaná Vítězslavu Nezvalovi, která však ze strany spisovatele zůstala nevyslyšena.
Anotace anglicky
Theatre and opera attracted Pavel Haas since his childhood. The only finished Haas’ opera Šarlatán, composed in 1934–1937, was preceded by many unsuccessful operatic attempts. An unfinished attempt Der Harfner (1913–1914), setting a German text, survived from the time of Haas’ youth when the composer had not yet undergone any regular compositional training. Pavel Haas got familiar with the operatic genre only in the masterclass with Leoš Janáček in 1920–1921. A setting of Viktor Krylov’s comedy Divoška (The Tomboy) dates back to the time. It was a homework for the students of compositions through which Leoš Janáček tried to teach them several aspects of setting to music a drama prosaic text. In the 1920’s Pavel Haas was subsequently captured by several dramatic subject-matters, however their opera settings were prevented by unsuccessful negotiations with their authors: sometime after 1921 it was Karel Čapek’s comedy Loupežník (A Robber), in 1927 Stanislav Lom’s play Kající Venuše (A Penitent Venus) with a biblical theme and probably in 1928 the Jewish drama Dybbuk by Salomon Ansky. In 1932, Haas asked Vítězslav Nezval for an opera libretto, but was rejected by the writer.
Návaznosti
GA18-05356S, projekt VaVNázev: Pavel Haas. Katalog díla (Akronym: Haas)
Investor: Grantová agentura ČR, Pavel Haas. Katalog díla
VytisknoutZobrazeno: 28. 11. 2022 05:57