CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Možnosti soudního přezkumu činnosti ombudsmana. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018. s. 314-319, 6 s. ISBN 978-80-7160-484-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Možnosti soudního přezkumu činnosti ombudsmana
Autoři CHAMRÁTHOVÁ, Anna.
Vydání Bratislava, Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018, od s. 314-319, 6 s. 2018.
Nakladatel Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
ISBN 978-80-7160-484-6
Klíčová slova česky ombudsman; ochránce; soudní kontrola; stanovisko; rozhodnutí; veřejná správa
Klíčová slova anglicky ombudsman, Public Defender of Rights; judicial review; statement; decision; public administration
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: JUDr. Anna Chamráthová, učo 378809. Změněno: 18. 1. 2019 12:03.
Anotace
Ombudsmani jsou jedním z běžných kontrolních systémů ve veřejné správě, jejichž závěry mohou mít na její fungování zásadní dopad. Vzhledem k právní nezávaznosti jejich výstupů se však obecně předpokládá, že tyto výstupy jsou ze soudního přezkumu vyloučeny. Tento příspěvek má za cíl poukázat, že tento závěr není zcela pravdivý. Správnost výstupů a názorů ombudsmanů lze v každém případě soudně přezkoumat nepřímo, v rámci řízení, v nichž je názor ombudsmana prezentován jako podpora tvrzení účastníka nebo argumentace soudu. V některých výjimečných případech je však možný i jejich přímý přezkum, tj. u soudu je přímo žalován výstup nebo závěr ombudsmana. Tento příspěvek napřed pojednává o možnostech nepřímého soudního přezkumu výstupů a závěrů ombudsmanů, a poté se soustředí na analýzu situací, kdy přichází v úvahu i jejich přímý přezkum. Zaměřuje se hlavně na případ veřejného ochránce práv v prostředí České republiky, s přihlédnutím ke komparaci s vybranými institucemi obdobného charakteru
Anotace anglicky
Ombudspersons are one of the common monitoring mechanisms over the public administration whose opinions can have a huge impact on it. However, it is assumed that the opinions are excluded from judicial review due to them not being legally binding. The goal of this paper is to argue the correctness of the conclusion. The correctness of the outputs and opinions of ombudspersons is in any event possible to have judicially reviewed indirectly, during proceedings which the opinions of an ombudsman are presented as a support of the argumentation of either participants or the court in. Nevertheless, in some exceptional cases a direct review is possible, i. e. the action is filed against an opinion or an output of an ombudsman. The paper first deals with possibilities of indirect judicial review of outputs and opinions of ombudspersons and then focuses on the analysis of situations when the direct review is possible. It concentrates on the Czech Public Defender of Rights but takes into account the comparison with selected similar institution.
VytisknoutZobrazeno: 20. 6. 2019 21:27