RADOVÁ, Irena. Médeia jako protagonistka uprchlické krize. In BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila; JURÍKOVÁ, Erika; GRUSKOVÁ, Jana. Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 66-74, 9 s. ISBN 978-80-223-4626-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Médeia jako protagonistka uprchlické krize
Název anglicky Medea as the Protagonist of a Refugee Crisis
Autoři RADOVÁ, Irena (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bratislava, Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície, od s. 66-74, 9 s. 2018.
Nakladatel Univerzita Komenského v Bratislave
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00105824
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-223-4626-9
Klíčová slova česky Médeia; recepce mýtu; Christa Wolf; „Medea: Stimmen”
Klíčová slova anglicky Medea; reception of the myth; Christa Wolf; novel „Medea: Stimmen”
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 21. 2. 2019 15:38.
Anotace
Postava Médeie přitahuje pozornost umělců po mnoho staletí. Do jejího příběhu otiskly svou stopu různé doby s různými společenskými uspořádáními i ideologiemi. Na sklonku 20. století se objevila řada literárních děl usilujících o to, aby Iásonova manželka byla zproštěna viny, kterou jí dlouhé věky literární tradice připisovaly. Mezi tato díla patří i ve studii traktovaný román Medea. Stimmen autorky Christy Wolfové. Wolfová ve svém díle metodou vnitřního monologu několika postav prezentuje různé pohledy na známé události odehrávající se v Kolchidě i v Korintu. Přitom obratně prokazuje mimořádnou znalost mnoha předcházejících podob Médeina mýtu, jednotlivé motivy různých zpracování však staví vždy do nového světla. Stejně jako racionalistickým exegetům mýtu jde Wolfové v první řadě o to, zbavit mýtus fantaskního nánosu tradice. Úspěšně aplikovanou demytizaci prvků vzpírajících se chápání zdravého rozumu – zlatého rouna a Médeiných čarodějných schopností – však Wolfová vzápětí vystřídala mytizací, když ukázala, jak vznikl mýtus o zlovolné vražedkyni a strůjkyni veškeré bídy Korintu. To vše je zasazeno do neobvyklých okolností politické krize v Kolchidě. Román je tak sondou do vztahu mezi politickými uprchlíky (Kolchiďany v čele s Médeiou) a jejich hostiteli (povýšenými Korinťany) a jako takový je i v předložené studii představen.
Anotace anglicky
The character of Medea has attracted the attention of scholars for centuries. Different epochs with various social systems and ideologies have left their imprint on her story. At the turn of the 20th century, a lot of literary works arose aiming to absolve Jason’s wife from the guilt attributed to her over all the long years of literary tradition. The paper deals with one of these works: the novel Medea: Stimmen by Christa Wolf. In her novel, Wolf, with the use of inner monologues of several characters, presents diverse views on the events taking place in Colchis and Corinth. While demonstrating an outstanding knowledge of many antecedent forms of the myth of Medea, she casts a new light on the particular motives of various adaptations. Just like the rationalistic exegetes, Wolf primarily aims to free the myth from the fantastic burden of tradition. Wolf’s successfully applied demythization of features defying all logic (the Golden Fleece and Medea’s magical powers) is quickly replaced with a mythicizing which shows how the myth about an evil killer and initiator of all the poverty in Corinth was created. All these things are situated in the unusual circumstances of a political crisis in Colchis. The novel is therefore a probe into the relationship between political refugees (the people of Colchis with Medea in the lead) and their hosts (the arrogant inhabitants of Corinth), and as such it is presented in this study.
Návaznosti
MUNI/A/0916/2017, interní kód MUNázev: Zkoumání starověkých jazyků, jejich písemnictví a příslušných kultur, včetně jejich recepce – 2018 (Akronym: Staré jazyky, písemnictví, kultury)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 1. 2020 04:03