CS

Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině

NAVRÁTILOVÁ, Olga. Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině (The Word Order of Possessive Pronouns in Old Czech). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 225 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 483. ISBN 978-80-210-9073-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině
Name (in English) The Word Order of Possessive Pronouns in Old Czech
Authors NAVRÁTILOVÁ, Olga.
Edition 1. vyd. Brno, 225 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 483, 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-9073-6
Keywords (in Czech) vývoj češtiny; nominální fráze; stará čeština; slovosled; posesivní zájmena
Keywords in English development of Czech language; noun phrase; Old Czech; word order; possessive pronouns
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 25/1/2019 15:53.
Abstract
Monografie podává detailní analýzu slovosledného chování posesivních zájmen ve staročeské nominální frázi. Jedná se o fenomén, kterému zatím nebyla v české paleobohemistice věnována soustavnější pozornost. Materiálový základ práce představují staročeské prozaické texty, jejichž období vzniku se klade přibližně od poloviny 14. století do konce 15. století.
Abstract (in English)
This monograph presents a detailed analysis of word order behaviour of possessive pronouns in Old Czech noun phrase. This is a phenomenon that has not been systematically studied in Czech paleo-bohemistics yet. The data analysed in this book come from Old Czech prose written approximately between the mid-fourteenth century and the end of the fifteenth century.
PrintDisplayed: 25/4/2019 06:24

Other applications