CS

Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu ...

TUPÝ, Jan. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017 (The development of the curricular documents in the Czech Republic. A historical and analytical perspective on the development of curricular documents for basic education in 1989–2017). 2., doplněné a upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 230 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 46. ISBN 978-80-210-8997-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017
Name in Czech Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017
Name (in English) The development of the curricular documents in the Czech Republic. A historical and analytical perspective on the development of curricular documents for basic education in 1989–2017
Authors TUPÝ, Jan.
Edition 2., doplněné a upravené vyd. Brno, 230 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 46, 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Specific literatures
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8997-6
Keywords (in Czech) školní vzdělávání, školská legislativa, kurikulum, výuka, učitelé
Keywords in English school education, school legislation, curriculum, instruction, teachers
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 28/1/2019 14:42.
Abstract
Publikace mapuje tvorbu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání od roku 1989 do roku 2017 a usiluje o zobecnění uvedených postupů a zkušeností. Snaží se popsat a zhodnotit vše podstatné, co se při tvorbě kurikulárních dokumentů a standardů dařilo, případně nedařilo. K tomu využívá myšlenky a ukázky z koncepčních a legislativních dokumentů, z oficiálních materiálů MŠMT i dalších institucí, z interních textů kurikulárních ústavů, ze samotných kurikulárních dokumentů i z autentických dobových článků a rozhovorů.
Abstract (in English)
The book explores the development of the Czech curricular documents for basic education from the year 1989 to the half of the year 2017; it concerns in generalisation of proceedings taken and experiences acquired within. The book concerns also in description and evaluation of what has been recognized as substantial within curricular documents and educational standards setting in. The book uses therefore thoughts and authentic formulation from conception documents, other public policy papers developed by Ministry of Education, Youth and Sport and other public authorities of the Czech Republic, curricular document it selves, articles, interviews and actual legislation as illustration of the processes.
PrintDisplayed: 19/4/2019 02:39

Other applications