NOVOTNÁ, Hana. Porcelán +. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 173 s. ISBN 978-80-210-9106-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9106-2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Porcelán +
Název anglicky Porcelain +
Autoři NOVOTNÁ, Hana.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 173 s. 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-9106-1
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9106-2018
Klíčová slova česky Porcelán, užité umění, volné umění, design, 3D, utilitárnost, konceptuální médium, deskilling, paradigma, tendence, interpretace, percepce, environment, architektura, veřejný prostor, kontinuita, tradice, instalace, manufaktura, porcelánový průmysl, studiová výroba, goodwill, čínský porcelán, seladon, kaligrafie, morfologie, entropie, rituál, konzumerismus, virtualita, komparace, edukace, aplikace.
Klíčová slova anglicky Porcelain, applied art, free art, design, 3D, utility, conceptual medium, deskilling, paradigm, tendency, interpretation, perception, environment, architecture, public space, continuity,tradition, manufactory, porcelain industry, studio production, goodwill, Chinese porcelain, seladon, calligraphy, morphology, entropy, ritual, consumerism, virtuality, comparison, education, application.
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 28. 1. 2019 15:42.
Anotace
Publikace Porcelán + si klade za cíl analyzovat a popsat současné tendence a interpretace spojené s užitím porcelánu ve výtvarném umění, a to nejen jako utilitárního materiálu, ale i jako součásti uměleckého díla konceptuálního charakteru. Práce představí autory na české umělecké scéně s důrazem na nejmladší generaci, její autentické projevy. Dále seznámí s tvorbou renomovaných čínských autorů, kteří jsou v tomto oboru na světové špičce. Celý výzkum bude uveden do historických i pedagogických souvislostí.
Anotace anglicky
The book Porcelain + has aims to analyze and describe contemporary tendencies and interpretations associated with the use of porcelain in the visual arts, not only as a utilitarian material but also as part of a conceptual art work. The work will be presented by the authors on the Czech art scene, with the emphasis on the youngest generation.It will also get acquainted with the work of renowned Chinese authors who are world leaders in this field. The whole research will be presented in historical and pedagogical contexts.
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2019 14:59

Další aplikace