KREJČÍ, Pavel. The Name of the Language in the Constitution : a Reflection of Reality, or Unrealistic Desires? (Based on Examples from Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro). Balkanistic Forum. Blagoevgrad, 2018, roč. 27, č. 3, s. 154-161. ISSN 1310-3970.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Name of the Language in the Constitution : a Reflection of Reality, or Unrealistic Desires? (Based on Examples from Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro)
Název česky Jméno jazyka v ústavě : odraz reality, nebo nereálných přání? (na příkladech z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a Černé Hory)
Autoři KREJČÍ, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Balkanistic Forum, Blagoevgrad, 2018, 1310-3970.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00106002
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000452912600012
Klíčová slova česky ústavní články o jazyce; jugoslávské ústavy (1921 a 1931); chorvatská ústava (1974); bosensko-hercegovské ústavy (1990s a 2002); černohorská ústava (2007
Klíčová slova anglicky Constitutional Articles on Language; Yugoslavian Constitutions (1921 and 1931); Croatian Constitution (1974); Bosnian-Herzegovinian Constitutions (1990s and 2002); Montenegrin Constitution (2007)
Štítky RIV - zkontrolováno, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 12. 10. 2019 01:12.
Anotace
The paper analyzes the constitutional articles about languages of selected Yugoslav and post-Yugoslav countries, former „Serbo-Croatian“ federal republics: Croatia, Bosnia & Herzegovina, and Montenegro. During the Yugoslav monarchy the constitutional article declared the official language idealistically as Serbo-Croatian-Slovenian. At the time of World War II, in occupied Montenegro, there was the first attempt to constitutionally enshrine the glossonym Montenegrin language. After the so-called Novi Sad Agreement (1954) the literary forms of the language of Serbs, Croats and Montenegrins were unified in the framework of one pluricentric standard language with a mandatory two-part name (Serbo-Croatian) with two variants („Ekavian“ written in Cyrillic and „Ijekavian“ written in the Latin alphabet), which is reflected in the respective constitutional articles. After the Croatian „Declaration on Croatian language“ (1967), the Novi Sad arrangement began to be disturbed, which culminated in the language article in the Croatian Constitution of 1990. The new Montenegrin constitution from 2007, on the other hand, for the first time officializes the glossonym „Montenegrin language“. The most complex national and language situation was in Bosnia & Herzegovina, and this situation naturally also affected the problems connected with the constitutional articles about language in the constitutions of B&H, the Federation of B&H and the Republic of Srpska.
Anotace česky
Příspěvek analyzuje ústavní články o jazycích ve vybraných ústavách jugoslávských a postjugoslávských zemí, bývalých "srbochorvatských" svazových republikách: Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a Černé Hoře. V ústavě královské Jugoslávie hovořil příslušný článek poněkud idealisticky o jazyce srbsko-chorvatsko-slovinském. Během druhé světové války se v připravované ústavě okupované Černé Hory poprvé vyskytlo lingvonymum "černohorština". Tzv. novosadská dohoda (1954) stanovila, že jazyk Srbů, Chorvatů a Černohorců je jeden (srbochorvatština), avšak o dvou variantách (ekavské psané cyrilicí a ijekavské psané latinkou). Po deklaraci o chorvatském spisovném jazyce (1967) začal postupný rozklad polycentrické srbochorvatštiny, jenž kulminoval v článku o jazyce v chorvatské ústavě z r. 1990. Nová černohorská ústava z r. 2007 naopak poprvé oficializuje lingvonymum "černohorština". Nejsložitější národnostní i jazyková situace byla v Bosně a Hercegovině a tato situace měla přirozeně vliv i na peripetie kolem ústavních článků o jazyce v konstitucích Bosny a Hercegoviny, Federace BaH a Republiky srbské.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Krejci_Constitutional_Articles_on_Language_Blagoevgrad_2018.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Krejčí, P. 30. 1. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1492376/Krejci_Constitutional_Articles_on_Language_Blagoevgrad_2018.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1492376/Krejci_Constitutional_Articles_on_Language_Blagoevgrad_2018.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1492376/Krejci_Constitutional_Articles_on_Language_Blagoevgrad_2018.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1492376/Krejci_Constitutional_Articles_on_Language_Blagoevgrad_2018.pdf?info
Vloženo
St 30. 1. 2019 20:17, doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., učo 23013
  • osoba Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491
Atributy
 

Krejci_Constitutional_Articles_on_Language_Blagoevgrad_2018.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1492376/Krejci_Constitutional_Articles_on_Language_Blagoevgrad_2018.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1492376/Krejci_Constitutional_Articles_on_Language_Blagoevgrad_2018.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
86,5 KB
Hash md5
4c4ed92b8c7860356fa549636128d7cd
Vloženo
St 30. 1. 2019 20:17

Krejci_Constitutional_Articles_on_Language_Blagoevgrad_2018.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1492376/Krejci_Constitutional_Articles_on_Language_Blagoevgrad_2018.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1492376/Krejci_Constitutional_Articles_on_Language_Blagoevgrad_2018.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
21,5 KB
Hash md5
ad5bef9436e71eac828229a3dc5cd315
Vloženo
St 30. 1. 2019 20:23
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 6. 2022 12:00