Informační systém MU
MUŽÍK, Jan, Ondřej MÁJEK, Ivana SVOBODOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ladislav DUŠEK. Epidemiologie gliomů podle dat Národního onkologického registru. In Radek Lakomý, Tomáš Kazda, Pavel Šlampa. Gliomy – současná diagnostika a léčba. Praha: Maxdorf Jessenius, 2018. s. 14-23, 10 s. ISBN 978-80-7345-561-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Epidemiologie gliomů podle dat Národního onkologického registru
Název anglicky Epidemiology of glioma according to the data of the Czech National Cancer Registry
Autoři MUŽÍK, Jan, Ondřej MÁJEK, Ivana SVOBODOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ladislav DUŠEK.
Vydání Praha, Gliomy – současná diagnostika a léčba, od s. 14-23, 10 s. 2018.
Nakladatel Maxdorf Jessenius
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 1.2 Computer and information sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-7345-561-3
Klíčová slova anglicky gliomy; zhoubné nádory; léčba; epidemiologie; mozek
Změnil Změnil: Mgr. Jakub Gregor, Ph.D., učo 16577. Změněno: 1. 2. 2019 14:04.
Anotace
Kapitola prezentuje aktuální epidemiologické údaje gliomů v České republice včetně přežití pacientů.
Anotace anglicky
The chapter presents recent epidemiological data of glioma in the Czech Republic, including patients survival
Zobrazeno: 19. 5. 2019 20:58