Informační systém MU
BROŽ, Pavel, František ZELENKA, Zdeněk KOHOUTEK, Jan VŘEŠŤÁL, Vít VYKOUKAL, Jiří BURŠÍK, Adéla ZEMANOVÁ, Gerda ROGL a Peter Franz ROGL. Study of thermal stability of CoSb3 skutterudite by Knudsen effusion mass spectrometry. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. Elsevier Science, 2019, roč. 65, June, s. 1-7. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2019.01.012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Study of thermal stability of CoSb3 skutterudite by Knudsen effusion mass spectrometry
Název česky Studium termické stability skuteruditu CoSb3 Knudsenovou efúzní hmotnostní spektrometrií
Autoři BROŽ, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí), František ZELENKA (203 Česká republika, domácí), Zdeněk KOHOUTEK (203 Česká republika, domácí), Jan VŘEŠŤÁL (203 Česká republika, domácí), Vít VYKOUKAL (203 Česká republika, domácí), Jiří BURŠÍK (203 Česká republika), Adéla ZEMANOVÁ (203 Česká republika), Gerda ROGL (40 Rakousko) a Peter Franz ROGL (40 Rakousko).
Vydání CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, Elsevier Science, 2019, 0364-5916.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10403 Physical chemistry
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW CoSb3 skutterudite
Impakt faktor Impact factor: 1.947
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00107255
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.calphad.2019.01.012
UT WoS 000470946700001
Klíčová slova česky termoelektrika; soustava Co-Sb; stabilita; fázová analýza; hmotnostní spektrometrie
Klíčová slova anglicky thermoelectrics; Co-Sb system; stability; phase analysis; mass spectrometry
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D., učo 106624. Změněno: 4. 3. 2020 18:14.
Anotace
The thermal and phase stability of primary CoSb3 skutterudite prepared by ball milling and hot pressing was investigated using thermal analysis and Knudsen effusion mass spectrometry performed on a Netzsch STA 409 CD/3/403/5/G apparatus, a specially-adapted type of the commercial STA 409 CD - QMS 403/5 Skimmer Coupling Instrument. Results, including data on phase transformations and those from vapour pressure measurements of antimony, supported by measurements of diffusion profiles and microstructure observations are summarized and used for evaluation of the long term thermal stability of the material.
Anotace česky
Tepelná a fázová stabilita primárního skutteruditu CoSb3 připraveného kulovým mletím a lisováním za horka byla zkoumána pomocí termické analýzy a Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie, prováděné na přístroji Netzsch STA 409 CD / 3/403/5 / G, speciálně upraveném typu komerčního přístroje STA 409 CD - QMS 403/5 Skimmer Coupling. Výsledky, zahrnující údaje o fázových přeměnách a údaje z měření tlaku par antimonu, podpořené měřením difuzních profilů a pozorováním mikrostruktury, jsou shrnuty a použity pro vyhodnocení dlouhodobé tepelné stability materiálu.
Návaznosti
GA17-12844S, projekt VaVNázev: Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
LQ1601, projekt VaVNázev: CEITEC 2020 (Akronym: CEITEC2020)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní program udržitelnosti II (LQ)
Zobrazeno: 2. 3. 2021 16:07