WINKLER, Jiří and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Monitorování sociálních podmínek obyvatel města Brna. Závěrečná zpráva. 1. vydání. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2018. 104 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Monitorování sociálních podmínek obyvatel města Brna. Závěrečná zpráva.
Authors WINKLER, Jiří and Martin ŽIŽLAVSKÝ.
Edition 1. vydání. Brno, 104 pp. 2018.
Publisher Statutární město Brno se sídlem v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) sociální problémy; sociální exkluze; sociální služby
Keywords in English social problems; social exclusion; social services
Changed by Changed by: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Changed: 6/2/2019 11:35.
PrintDisplayed: 21/1/2021 10:19