BROŽ, Pavel, František ZELENKA, Jiří SOPOUŠEK, Martina OUTLÁ, Tereza KUBĚNOVÁ and Ondřej ZOBAČ. Thermal analysis and Knudsen effusion mass spectrometry combined in a specially-adapted commercial skimmer coupled instrument (Netzsch). CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. Elsevier Science, 2019, vol. 65, June, p. 86-92. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2019.02.007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Thermal analysis and Knudsen effusion mass spectrometry combined in a specially-adapted commercial skimmer coupled instrument (Netzsch)
Name in Czech Termická analýza a Knudsenova efúzní hmotnostní spektrometrie spojená ve speciálně upraveném komerčním přístroji skimerového typu (Netzsch)
Authors BROŽ, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), František ZELENKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří SOPOUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martina OUTLÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tereza KUBĚNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Ondřej ZOBAČ (203 Czech Republic).
Edition CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, Elsevier Science, 2019, 0364-5916.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10403 Physical chemistry
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 1.947
RIV identification code RIV/00216224:14310/19:00107280
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.calphad.2019.02.007
UT WoS 000470946700010
Keywords (in Czech) TA; KEMS; kadmium; ytterbium; nanočástice Ag-Cu
Keywords in English TA; KEMS; Cadmium; Ytterbium; Ag-Cu nanoparticles
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Changed: 3. 4. 2020 17:48.
Abstract
The paper is aimed at informing on Netzsch STA 409 CD/3/403/5/G apparatus, a specially-adapted type of the commercial STA 409 CD - QMS 403/5 Skimmer Coupling Instrument combining methods of thermal analysis with Knudsen effusion mass spectrometry. Construction parameters as well as advantages and disadvantages of the instrument are presented. The instrument can be used for a broad spectrum of studies in materials field from which some of them, including e.g. thermodynamic and phase transformations studies, study of surface and catalytic processes, investigation of materials on multiscale level, are demonstrated. The new multifunction design as well as the instrument capabilities are discussed with respect to already published information.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto článku je informovat o zařízení Netzsch STA 409 CD/3/403/5/G, speciálně upraveném typu komerčního přístroje STA 409 CD - QMS 403/5 Skimmer Coupling, který kombinuje metody termické analýzy s Knudsenovou efúzní hmotnostní spektrometrií. Jsou prezentovány konstrukční parametry přístroje a také jeho výhody a nevýhody. Přístroj může být použit pro široké spektrum studií v materiálové oblasti, z nichž některé jsou demonstrovány, zahrnující např. termodynamická studia a studia fázových transformací, studium povrchových a katalytických procesů, zkoumání materiálů na víceúrovňové škále. Je diskutován nový multifunkční design, jakož i přístrojové možnosti, s ohledem na již zveřejněné informace.
Links
GA14-12653S, research and development projectName: Stabilita a fázové rovnováhy binárních nanočástic kovů (Acronym: Bimetal_nano)
Investor: Czech Science Foundation
GA17-12844S, research and development projectName: Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
Investor: Czech Science Foundation
LQ1601, research and development projectName: CEITEC 2020 (Acronym: CEITEC2020)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 24. 3. 2023 01:07