Informační systém MU
OKÁČOVÁ, Marie. Michael Squire – Johannes Wienand (eds.), Morphogrammata / The Lettered Art of Optatian: Figuring Cultural Transformations in the Age of Constantine. Paderborn, Wilhelm Fink (Morphomata, 33) 2017, 548 pp. ISBN 978-3-7705-6127-8. Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2018, vol. 54, 1-2, p. 288-293. ISSN 0046-1628.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Michael Squire – Johannes Wienand (eds.), Morphogrammata / The Lettered Art of Optatian: Figuring Cultural Transformations in the Age of Constantine. Paderborn, Wilhelm Fink (Morphomata, 33) 2017, 548 pp. ISBN 978-3-7705-6127-8
Name in Czech Michael Squire – Johannes Wienand (eds.), Morphogrammata / The Lettered Art of Optatian: Figuring Cultural Transformations in the Age of Constantine. Paderborn, Wilhelm Fink (Morphomata, 33) 2017, 548 pp. ISBN 978-3-7705-6127-8
Authors OKÁČOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2018.
Other information
Original language English
Type of outcome Review
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14640/18:00106305
Organization unit Language Centre
UT WoS 000469524400020
Keywords (in Czech) vizuální poezie; Publilius Optatianus Porfyrius; transformace; konstantinovská éra
Keywords in English visual poetry; Publilius Optatianus Porfyrius; transformation; Constantinian era
Tags Constantinian era, transformation
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Changed: 25/4/2020 22:11.
Abstract
A review of an edited volume devoted to the re-evalution of the collection of visual poetry surviving under the name of Publilius Optatianus Porfyrius. The book under review offers complex and interdisciplinary insight into Optatian’s extraordinary poetics in the context of the radical cultural transformation that late-antique society experienced under the reign of Emperor Constantine.
Abstract (in Czech)
Recenze kolektivní monografie věnované přehodnocení významu sbírky vizuální poezie Publilia Optatiana Porfyria. Recenzovaná publikace nabízí komplexní interdisciplinární pohled na Optatianovu pozoruhodnou poetiku v kontextu radikální kulturní transformace pozdně antické společnosti za vlády císaře Konstantina.
Displayed: 27/10/2021 15:47