KURA, Jakub. Prší. Jedeme domů? (It´s raining. Let´s go home.). In 14. mezinárodní konference aktuální problémy cestovního ruchu. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prší. Jedeme domů?
Name (in English) It´s raining. Let´s go home.
Authors KURA, Jakub.
Edition 14. mezinárodní konference aktuální problémy cestovního ruchu, 2019.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) Chování návštěvníků. Propagace regionu. Small-scale events, Barum Czech Rally Zlín, sportovní cestovní ruch, Zlínský kraj, počasí.
Keywords in English Behaviour of visitors, Regional marketing. Small-scale events, Barum Czech Rally Zlín, sport tourism, Zlín region, weather.
Changed by Changed by: Mgr. Jakub Kura, učo 396491. Changed: 2. 3. 2019 15:26.
Abstract
Příspěvek se snaží nalézt odpověď na to, zda vůbec a případně nakolik ovlivňují povětrnostní podmínky chování návštěvníků small-scale eventu. Základem pro výzkum jsou data získaná z dotazníkových průzkumů prováděných při automobilové soutěži Barum Czech Rally Zlín, konkténě ročnících 2016 a 2018, které se lišily počasím, přičemž první ročník provázely tropy a slunečné počasí, zatímco druhý ročník byl provázen deštěm a chladnějšími teplotami. Výzkumem je sledováno, zda u motoristických fanoušků ovlivňuje počasí jejich preference k délce pobytu, volbu ubytování či stravování nebo zda pro návštěvníky automobilových soutěže nehrají povětrnostní podmínky vliv a soutěž sledují bez ohledu na ně. Pro zjištění přesnějších výsledků je vzorek respondentů rozdělen podle uváděného bydliště na dvě skupiny – ty bydlící ve Zlínském kraji a druhou skupinu pak tvoří návštěvníci z ostatních krajů České republiky. Toto rozdělené je dáno zjištěními z dřívějších výzkumů na téma tourism climatology, z nichž vyplývá, že počasí hraje roli zejména u návštěvníků lokálních a s rostoupí vzdáleností od bydliště se snižuje vliv počasí na chování turistů, pročež příspěvek právě se dvěma skupinami návštěvníků. Jak ukázaly výsledky, rozdíly mezi oběma skupinami nášvtěvníků Barum Czech Rally Zlín a zejména mezi oběma sledovanými roky nebyly v žádném případě identifikovány a fanoušci rallysportu se rozmary počasí nenechají při své účasti na motoristické akci příliš ovlivnit, čímž lze konstatovat, že z tohoto ohledu se fanoušci rally liší od jiných turistů účastnících se jiných typů turismu.
Abstract (in English)
Aim of the paper is to find out answers about whether of how much weather affects customs and behaviour of visitors of small-scale event. The research was based on data gathered during two editions of Barum Czech Rally Zlín – 2016 and 2016, which differed in weather. First edition had tropical temperatures and sunny weather whereas last year was during Barum Czech Rally Zlín rainy and colder weather. Aim of the research is put upon weather and how it affects lenghth of stay at rally, how it affects forms of accomodations or obtaioning of food of visitors. To get more precise results, respondents were divided into two groups based on their place of residence and thus there were group fo those living in Zlínský kraj and second group were visitors from other regions of Czech republic. This division is based upon previous research in tourism climatology, because researches found out that weather had major impacts on local visitors and with distance decay role of weather on visitors decreases. But at Barum Czech Rally Zlín results showed, that weather doesn´t have any singnificant effect on visitors and there are no major differencies between those two groups of visitors nor between two studied editions of Barum Czech Rally Zlín. Therefore could be said, that weather doesn´t have significant influence on motorsport fans and they differ from tourists from another types of tourism.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
kura_rally.pptx Licence Creative Commons  File version Kura, J. 2. 3. 2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1502406/kura_rally.pptx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1502406/kura_rally.pptx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1502406/kura_rally.pptx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1502406/kura_rally.pptx?info
Uploaded/Created
Sat 2. 3. 2019 15:23

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Jakub Kura, učo 396491
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Jakub Kura, učo 396491
Attributes
 

kura_rally.pptx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1502406/kura_rally.pptx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1502406/kura_rally.pptx
File type
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Size
231,7 KB
Hash md5
81d2393af529621a811d377f167cfd75
Uploaded/Created
Sat 2. 3. 2019 15:23

kura_rally.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1502406/kura_rally.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1502406/kura_rally.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
2,4 KB
Hash md5
07b6909fff91f3f9819b29d75f1fae8f
Uploaded/Created
Sun 3. 3. 2019 08:53

kura_rally.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1502406/kura_rally.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1502406/kura_rally.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
424,1 KB
Hash md5
40d702a2d0ceda239f5275a53743c00a
Uploaded/Created
Sun 3. 3. 2019 09:37
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 4. 2023 07:51