RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 6. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. 152 stran. ISBN 9788027120284.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi
Authors RŮČKOVÁ, Petra.
Edition 6. aktualizované vydání. Praha, 152 stran, 2019.
Publisher Grada Publishing
Other information
WWW URL
ISBN 9788027120284
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 19/12/2022 04:51.
PrintDisplayed: 6/2/2023 20:59