RUBÍN, Lukáš, Josef MITÁŠ, Jan DYGRÝN, Michal VORLÍČEK, Jiří NYKODÝM and ET. AL. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. (Physical activity and physical fitness of Czech adolescents in the context of the built environment). Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 155 pp. ISBN 978-80-244-5451-1. doi:10.5507/ftk.18.24454511.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí.
Name in Czech Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí.
Name (in English) Physical activity and physical fitness of Czech adolescents in the context of the built environment
Authors RUBÍN, Lukáš (guarantor), Josef MITÁŠ (203 Czech Republic), Jan DYGRÝN, Michal VORLÍČEK, Jiří NYKODÝM (203 Czech Republic, belonging to the institution) and ET. AL.
Edition Olomouc. Olomouc, 155 pp. 2018.
Publisher Univerzita Palackého v Olomouci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30300 3.3 Health sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14510/18:00106471
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-244-5451-1
Doi http://dx.doi.org/10.5507/ftk.18.24454511
Keywords (in Czech) Pohybová aktivita; tělesná zdatnost; zastavěné prostředí; adolescenti
Keywords in English Physical activity; physical fitness; built environment; adolescents
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., učo 1070. Changed: 18/4/2019 11:30.
Abstract
Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí Hlavním cílem výzkumné studie je odhadnout sílu asociací mezi pohybovou aktivitou, tělesnou zdatností a zastavěným prostředím u 11–19letých adolescentů žijících ve vybraných městech České republiky. Výzkum z let 2013–2016 zahrnuje celkem 1 745 participantů (895 chlapců). Pohybová aktivita byla zjišťována prostřednictvím dotazníku IPEN Adolescent a současně objektivně na základě týdenního monitoringu pedometrem Yamax SW-700, ve vybraných městech navíc i akcelerometrem ActiGraph GT1M či GT3X. Tělesná zdatnost byla testována s využitím sestavy zaměřené k hodnocení zdravotně orientované zdatnosti dětí a mládeže dostupné v systému INDARES. Zastavěné prostředí bylo identifikováno pomocí dotazníku IPEN Adolescent a ve vybraných městech i s využitím geografických informačních systémů. Výsledky ukazují, že pouze 43 % adolescentů plní zdravotní doporučení k pohybové aktivitě (12 tisíc kroků za den) a 47 % jedinců lze označit za tělesně zdatné. Adolescenti plnící doporučení k pohybové aktivitě jsou tělesně zdatnější než jedinci doporučení neplnící, přesto vztah mezi pohybovou aktivitou a vybranými indikátory tělesné zdatnosti dosahuje nízké závislosti. Z výzkumu dále vyplývají specifické asociace mezi zastavěným prostředím a pohybovou aktivitou, respektive tělesnou zdatností, u českých adolescentů.
Abstract (in English)
Physical activity and physical fitness of Czech adolescents in the context of the built environment The main aim of the research study is to estimate the strength of the associations between physical activity, physical fitness and the built environment in adolescents aged 11–19 years from selected cities in the Czech Republic. The research was conducted from 2013 to 2016 and includes a total of 1,745 participants (895 boys). Physical activity was measured by means of the IPEN Adolescent questionnaire and monitored concurrently objectively by the Yamax SW-700 pedometer for seven consecutive days, in selected cities also by the ActiGraph GT1M or GT3X accelerometer. Physical fitness was tested using a set designed to assess health-related fitness in children and youth available in the INDARES system. The built environment was identified by means of the IPEN Adolescent questionnaire and in selected cities also using geographic information systems. The results showed that only 43 % of adolescents meet the physical activity recommendation (12 thousand steps per day) and 47 % of individuals are considered physically fit. Adolescents who meet the physical activity recommendations are more physically fit than individuals who do not meet the recommendations. Nevertheless, the relationship between physical activity and selected physical fitness indicators is low. The research also suggests specific associations between the built environment and physical activity or physical fitness in Czech adolescents.
PrintDisplayed: 24/10/2020 05:47