POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. DĚTSKÝ AEROBIK ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ. 1.vyd. Brno, El-portál: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2019. ISSN 1802-128X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DĚTSKÝ AEROBIK ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ
Název česky DĚTSKÝ AEROBIK ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ
Autoři POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ.
Vydání 1.vyd. Brno, El-portál, 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor 30306 Sport and fitness sciences
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky dětský aerobik; gymnastická příprava; cvičební lekce; intenzita cvičení; předškolní a mladší školní věk
Klíčová slova anglicky children's aerobics; gymnastic training; exercise lessons; intensity of exercise; pre-school and younger school age
Změnil Změnila: Alena Marečková, učo 106697. Změněno: 27. 3. 2020 14:11.
Anotace
Vytvořená metodická publikace (e-kurz) předkládá význam a možnosti, jak vhodně zařadit aerobik do vyučovacího procesu mateřských a základních škol. Úvodní kapitoly této publikace se zaměřují na charakteristiku dětského aerobiku, věkových období a motorického vývoje dětí předškolního a mladšího školního věku. V dalších kapitolách je představena stavba lekce včetně praktických poznatků o cvičení s dětmi, motivačního názvosloví a základních kroků, gymnastické přípravy včetně ukázky cvičební jednotky.
Anotace anglicky
The methodical publication (e-course) introduces the signification and possibilities how to involve aerobics into the lecturing process in kindergartens and basic schools. The introductory chapters of the publication focus on the characteristics of children´s aerobics, age periods and locomotor development in children of pre-school and young school age. The following chapters introduce the lecture arrangement including a practical knowledge about how to lecture children, motivational terminology, basic steps, gymnastics conditioning including samples of lectures.
VytisknoutZobrazeno: 13. 7. 2020 05:05