Informační systém MU
MIKULA, Přemysl, Marie MLNAŘÍKOVÁ, Haruko TAKAHASHI, Pavel BABICA, Kenichi KURODA, Luděk BLÁHA a Iva SOVADINOVÁ. Branched Poly(ethylene imine)s as Anti-algal and Anti-cyanobacterial Agents with Selective Flocculation Behavior to Cyanobacteria over Algae. Macromolecular Bioscience. WEINHEIM: Wiley-VCH, roč. 18, č. 10, s. 1-11. ISSN 1616-5187. doi:10.1002/mabi.201800187. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Branched Poly(ethylene imine)s as Anti-algal and Anti-cyanobacterial Agents with Selective Flocculation Behavior to Cyanobacteria over Algae
Autoři MIKULA, Přemysl (203 Česká republika, domácí), Marie MLNAŘÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Haruko TAKAHASHI (840 Spojené státy), Pavel BABICA (203 Česká republika, domácí), Kenichi KURODA (840 Spojené státy), Luděk BLÁHA (203 Česká republika, domácí) a Iva SOVADINOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Macromolecular Bioscience, WEINHEIM, Wiley-VCH, 2018, 1616-5187.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10404 Polymer science
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.895
Kód RIV RIV/00216224:14310/18:00106561
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1002/mabi.201800187
UT WoS 000447302800008
Klíčová slova anglicky algae; antimicrobials; cyanobacteria; flocculants; poly(ethylene imine)s
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Hylsová, Ph.D., učo 211937. Změněno: 10. 3. 2019 13:58.
Anotace
Poly(ethylene imine)s (PEIs) have been widely studied for biomedical applications, including antimicrobial agents against potential human pathogens. The interactions of branched PEIs (B-PEIs) with environmentally relevant microorganisms whose uncontrolled growth in natural or engineered environments causes health, economic, and technical issues in many sectors of water management are studied. B-PEIs are shown to be potent antimicrobials effective in controlling the growth of environmentally relevant algae and cyanobacteria with dual-functionality and selectivity. Not only did they effectively inhibit growth of both algae and cyanobacteria, mostly without causing cell death (static activity), but they also selectively flocculated cyanobacteria over algae. Thus, unmodified B-PEIs provide a cost-effective and chemically facile framework for the further development of effective and selective antimicrobial agents useful for control of growth and separation of algae and cyanobacteria in natural or engineered environments.
Návaznosti
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001761, interní kód MUNázev: RECETOX RI - OP VVV (Akronym: RECETOX RI)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, RECETOX RI - OP VVV, PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
LM2015051, projekt VaVNázev: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (Akronym: RECETOX RI)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumná infrastruktura RECETOX
Zobrazeno: 19. 4. 2024 11:43