CMÍRAL, Adolf. Hudební pedagogika pro konservatoře, hudební školy a soukromé studium. D. 1, Pedagogická psychologie. V Praze: Nákladem Jednoty hudebních stavů v Praze, 1937. 236 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hudební pedagogika pro konservatoře, hudební školy a soukromé studium. D. 1, Pedagogická psychologie
Authors CMÍRAL, Adolf.
Edition V Praze, 236 s. 1937.
Publisher Nákladem Jednoty hudebních stavů v Praze
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 04:57.
PrintDisplayed: 13/11/2019 20:29