OKÁČOVÁ, Marie. Ovidiovská poetika ve vergiliovském stylu: Ozvěny Ovidiových Proměn v pozdněantických mytologických centonech z Vergilia. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. 2019, roč. 61, č. 1, s. 11-26. ISSN 1211-3379.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ovidiovská poetika ve vergiliovském stylu: Ozvěny Ovidiových Proměn v pozdněantických mytologických centonech z Vergilia
Název anglicky Ovidian Poetics in the Virgilian Style: Echoes of Ovid´s Metamorphoses in Late Antique Mythological Centos from Virgil
Autoři OKÁČOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, 2019, 1211-3379.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14640/19:00109283
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova česky cento; Vergilius; Ovidius; epyllion; cyklický narativ; intertextualita
Klíčová slova anglicky cento; Virgil; Ovid; epyllion; cyclic narrative; intertextuality
Štítky cyclic narrative, Virgil
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 25. 4. 2020 22:13.
Anotace
Příspěvek se věnuje rozmanitým formám recepce Ovidiova díla ve vergiliovských centonech pozdní antiky, se zvláštním zřetelem ke třem mytologickým epylliím (Narcissus, Progne et Philomela, Europa: Anth. Lat. 9, 13 a 14 Riese), pro která byl Ovidius nejen zdrojem látky, ale i kompozičním vzorem. Autorka ukazuje, že prvky cyklické kompozice patrné v těchto textech vznikly nápodobou jednoho z klíčových generativních mechanismů Ovidiova vyprávění v Metamorfózách.
Anotace anglicky
This paper enquires into the multifaceted nature of Ovid’s reception in the Virgilian centos of late antiquity. The focus is on three mythological epyllia (i.e. Narcissus, Progne et Philomela, Europa: Anth. Lat. 9, 13, 14 R), inspired by Ovid in terms of content as well as narrative technique. It is shown that the cyclic composition of these texts was influenced by one of the most significant generative mechanisms of Ovid’s narrative in the Metamorphoses.
VytisknoutZobrazeno: 28. 7. 2021 14:09