ČERVENKOVÁ, Marie, Jiřina HRBÁČKOVÁ a Petra SOJKOVÁ. Vybrané aspekty výuky ekonomického jazyka na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 63-70. ISBN 978-80-244-5325-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané aspekty výuky ekonomického jazyka na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně
Název česky Vybrané aspekty výuky ekonomického jazyka na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně.
Autoři ČERVENKOVÁ, Marie, Jiřina HRBÁČKOVÁ a Petra SOJKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Olomouc, od s. 63-70, 8 s. 2018.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
ISBN 978-80-244-5325-5
Klíčová slova česky videokonference, akademické psaní, komunikační dovednosti, flexibilita, trh práce
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Červenková, Ph.D., učo 18575. Změněno: 19. 3. 2019 13:52.
Anotace
Představuje výuka jazyka pro obchodní účely omezené možnosti při výběru aktivit a metod, nebo naopak pomáhá objevovat nové způsoby, jak daný jazyk studentům přiblížit? Jaké aktivity lze připravit pro budoucí ekonomy tak, aby byli na svoji profesi dobře jazykově vybaveni? Dokážeme reagovat na specifické potřeby odborného jazyka pružně a atraktivně? Výuka ekonomické angličtiny, francouzštiny a němčiny na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně se snaží reagovat na vývoj pracovního trhu tak, aby studentům usnadnila začlenění do státní, privátní nebo akademické sféry. Příspěvek představí tři oblasti aktivit, které posilují připravenost studentů pro pracovní prostředí.
Anotace česky
Představuje výuka jazyka pro obchodní účely omezené možnosti při výběru aktivit a metod, nebo naopak pomáhá objevovat nové způsoby, jak daný jazyk studentům přiblížit? Jaké aktivity lze připravit pro budoucí ekonomy tak, aby byli na svoji profesi dobře jazykově vybaveni? Dokážeme reagovat na specifické potřeby odborného jazyka pružně a atraktivně? Výuka ekonomické angličtiny, francouzštiny a němčiny na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně se snaží reagovat na vývoj pracovního trhu tak, aby studentům usnadnila začlenění do státní, privátní nebo akademické sféry. Příspěvek představí tři oblasti aktivit, které posilují připravenost studentů pro pracovní prostředí.
Anotace anglicky
Does teaching a language to business students limit the choice of activities and methods or, on the contrary, it brings new ways to make students familiar with the language? What activities can ensure that would-be economists have a good command of language required by their occupations? Are we capable of reacting to specific needs of business-focused language in a flexible and attractive way? Lessons of Business English, French and German at the Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Brno strive to respond to the development of the labour market to facilitate students’ integration in the state, private and academic sectors. The paper presents three types of activities which help students be better prepared for the working environment.
VytisknoutZobrazeno: 22. 1. 2022 02:56