BLAHUŠ, Petr. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování : vybrané kapitoly pro doktorandy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 224 s. ISBN 8071841005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování : vybrané kapitoly pro doktorandy
Authors BLAHUŠ, Petr.
Edition 1. vyd. Praha, 224 s. 1996.
Publisher Karolinum
Other information
ISBN 8071841005
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 27/4/2020 04:44.
PrintDisplayed: 17/6/2021 12:04