ČECHOVÁ, Marie and František DANEŠ. Komplexní jazykové rozbory. 2., upr. vyd., v SPN 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 263 s. ISBN 80-85937-27-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komplexní jazykové rozbory
Authors ČECHOVÁ, Marie and František DANEŠ.
Edition 2., upr. vyd., v SPN 1. Praha, 263 s. 1996.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
ISBN 80-85937-27-1
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 21/9/2021 19:27