CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Pravidla vztahující se na činnost veřejného ochránce práv a kritéria uplatnitelná na užití jeho volné úvahy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 27, č. 1, s. 65-83. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2019-1-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pravidla vztahující se na činnost veřejného ochránce práv a kritéria uplatnitelná na užití jeho volné úvahy
Název anglicky Rules of Conduct of the Public Defender of Rights and the Criteria Applicable to Their Discretion
Autoři CHAMRÁTHOVÁ, Anna (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita, 2019, 1210-9126.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPVP2019-1-4
Klíčová slova česky veřejný ochránce práv; volné uvážení; pravidla činnosti; principy
Klíčová slova anglicky Public Defender of Rights; Discretion; Rules of Conduct; Principles
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: JUDr. Anna Chamráthová, učo 378809. Změněno: 11. 4. 2019 21:22.
Anotace
Článek se zabývá tím, zda lze na činnost veřejného ochránce práv, instituce z povahy věci a ze zásady nesvázané procesními předpisy, vztáhnout i jiná pravidla a kritéria než ta zákonná. Zaměřuje se především na to, jak tato kritéria mohou limitovat užití volné úvahy ochránce. V první části článek proto popisuje, ve kterých případech činnosti ochránce a do jaké míry se jedná o užití jeho volného uvážení. Hlavní část textu je poté zaměřena na podrobnou analýzu, jaká pravidla a kritéria by se na činnost ochránce a užívání jeho volné úvahy potenciálně mohla vztahovat. Následně se článek zabývá tím, na které případy užití volné úvahy ochránce by bylo vhodné nalezená kritéria aplikovat. V závěru jsou představeny možnosti, jakým způsobem lze externě přezkoumat to, zda ochránce pravidla regulující jeho činnost dodržuje.
Anotace anglicky
The paper deals with the issue of whether the conduct of the Public Defender of Rights, an institution largely without a prescribed set of rules of conduct, is regulated by other rules and criteria other than the Acts. It focuses on the issue of how the rules can affect the Defender’s discretion. The first part of the paper thus describes which types of the Defender’s activities can be seen as discretionary. The main part of the paper then focuses on analysis which rules can be applied to the Defender’s conduct and their discretion. Then the paper deals with the issue which types of Defender’s activities should be governed by the presented rules. The final part focuses on the possibilities of the review of the Defender’s compliance with the rules.
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2019 09:53