STEINOVÁ, Veronika. Společnosti neziskové. In Schelle, Karel a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 243-264. XV. svazek Soukromé – Správa ústřední. ISBN 978-80-7380-752-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Společnosti neziskové
Název anglicky Nonprofit Companies
Autoři STEINOVÁ, Veronika (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Plzeň, Encyklopedie českých právních dějin, od s. 243-264, 22 s. XV. svazek Soukromé – Správa ústřední, 2019.
Nakladatel Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/19:00109485
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7380-752-8
Klíčová slova anglicky Private and public non-profit organizations;
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 23. 3. 2020 10:54.
Anotace
Encyklopedické heslo se věnuje historii neziskových organizací, dělí je na soukromé neziskové organizace a veřejné neziskové organizace. Podrobněji se věnuje např. nadacím a nadačním fondům, zájmovým sdružením právnických osob, spolkům (občanským sdružením) a odborům, obecně prospěšným společnostem, církvím a náboženským společnostem, politickým stranám a politickým hnutím, příspěvkovým organizacím, stavovským organizacím (tj. profesním komorám) a ostatním komorám.
Anotace anglicky
488/5000 The Encyclopedia Password is dedicated to the history of non-profit organizations, divided into private non-profit organizations and public non-profit organizations. It deals in detail with foundations and endowment funds, interest associations of legal entities, associations (civic associations) and trade unions, beneficial societies, churches and religious societies, political parties and political movements, contributors, professional organizations (ie professional chambers) and other chambers.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 18:16