KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Vymezení základních pojmů. In Kučera Dalibor a kol.. Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2018. s. 11-14, 4 s. Varia. ISBN 978-80-7394-714-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vymezení základních pojmů
Název anglicky Rationale
Autoři KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ.
Vydání České Budějovice, Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu, od s. 11-14, 4 s. Varia, 2018.
Nakladatel Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Psychology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7394-714-9
Klíčová slova česky komputační psycholingvistická analýza; idiolekt; registr; textové parametry; scénář; osobnostní charakteristiky
Klíčová slova anglicky computational psycholinguistic analysis; idiolekt; register; text parameters; scenario; personality characteristics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D., učo 7257. Změněno: 23. 4. 2019 15:16.
Anotace
V kapitole jsou vymezeny základní pojmy, s nimiž se v rámci monografie dále pracuje: především s pojmy komputační psycholingvistická analýza, idiolekt, registr, textové parametry, scénář, osobnostní charakteristiky, dotazník, škála a položka. Všechny tyto pojmy hrají důležitou roli v následných kapitolách, kde jsou prezentována východiska a výsledky výzkumu CPACT.
Anotace anglicky
The chapter defines the basic concepts that are used in the monograph: especially the terms computational psycholinguistic analysis, idiolect, register, text parameters, script, personality characteristics, questionnaire, scale and item. All of these concepts play an important role in the subsequent chapters where CPACT research and results are presented.
Návaznosti
GA16-19087S, projekt VaVNázev: Komputační psycholingvistická analýza českého textu
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2019 03:30