BUŽGOVÁ, Radka a Zdeňka DOHNALOVÁ. Truchlení, péče o pozůstalé rodiče a sourozence. In Radka Bužková, Lucie Sikorová a kol. Dětská paliativní péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. s. 189-201, 206-228, 36 s. ISBN 978-80-271-0584-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Truchlení, péče o pozůstalé rodiče a sourozence
Název anglicky Grieving, caring for surviving parents and siblings
Autoři BUŽGOVÁ, Radka (203 Česká republika) a Zdeňka DOHNALOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Dětská paliativní péče, od s. 189-201, 206-228, 36 s. 2019.
Nakladatel Grada Publishing
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50900 5.9 Other social sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00109510
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-271-0584-7
Klíčová slova česky smrt dítěte; pozůstalí rodiče; pozůstalí sourozenci; zármutek; truchlení
Klíčová slova anglicky death of the child; surviving parents; surviving siblings; grief; mourning
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., učo 44672. Změněno: 17. 10. 2019 16:01.
Anotace
V textu je charakterizována životní situace rodičů a sourozenců po anticipované smrti dítěte. Jsou představeny možnosti pomoci a podpory truchlícím.
Anotace anglicky
The text characterizes the family living situation (parents and siblings) after anticipated death of a child. Possibilities to help and support the grievers are presented.
VytisknoutZobrazeno: 29. 6. 2022 03:14