KRATOCHVÍL, Jiří, Lukáš PLCH a Eva KORIŤÁKOVÁ. Compliance with ethical rules for scientific publishing in biomedical Open Access journals indexed in Journal Citation Reports. Vnitřní lékařství. 2019, roč. 65, č. 5, s. 338-347. ISSN 0042-773X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Compliance with ethical rules for scientific publishing in biomedical Open Access journals indexed in Journal Citation Reports
Název česky Dodržování etických pravidel pro vědecké publikování v biomedicínských časopisech Open Access, které jsou indexovány v Journal Citation Reports
Autoři KRATOCHVÍL, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Lukáš PLCH (203 Česká republika, domácí) a Eva KORIŤÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Vnitřní lékařství, 2019, 0042-773X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Odkaz na plný text vydané verze v Repozitáři MU
Kód RIV RIV/00216224:14110/19:00109581
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky biomedicínské časopisy;etická pravidla vědeckého vydávání;Journal Citation Reports;otevřený přístup;predátorské časopisy;Web of Science
Klíčová slova anglicky biomedical journals;ethical rules of scientific publishing;Journal Citation Reports;open access;predatory journals;Web of Science
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Změněno: 29. 10. 2019 10:05.
Anotace
This study examined compliance with the criteria of transparency and best practice in scholarly publishing defined by COPE, DOAJ, OASPA and WAME in Biomedical Open Access journals indexed in Journal Citation Reports (JCR). 259 Open Access journals were drawn from the JCR database and on the basis of their websites their compliance with 14 criteria for transparency and best practice in scholarly publishing was verified. Journals received penalty points for each unfulfilled criterion when they failed to comply with the criteria defined by COPE, DOAJ, OASPA and WAME. The average number of obtained penalty points was 6, where 149 (57.5%) journals received 6 points or less and 110 (42.5%) journals 7 or more points. Only 4 journals met all criteria and did not receive any penalty points. Most of the journals did not comply with the criteria declaration of Creative Commons license (164 journals), affiliation of editorial board members (116), unambiguity of article processing charges (115), anti-plagiarism policy (113) and the number of editorial board members from developing countries (99). The research shows that JCR cannot be used as a whitelist of journals that comply with the criteria of transparency and best practice in scholarly publishing.
Anotace česky
Studie zjišťovala dodržování kritérií transparentnosti a dobré praxe ve vědeckém publikování definovaných COPE, DOAJ, OASPAt a WAME v biomedicínských Open Access časopisech indexovaných v Journal Citation Reports (JCR). Z JCR bylo excerpováno 259 Open Access časopisů a na jejich webech ručně ověřeno plnění 14 kritérií transparentnosti a dobré praxe ve vědeckém publikování. Časopisy obdržely penalizační body za každé nedodržení kritéria definovaného COPE, DOAJ, OASPA a WAME. Průměrný počet přidělených penalizačních bodů byl 6, přičemž 149 (57,5 %) časopisů získalo 6 a méně bodů a 110 (42,5 %) časopisů získalo 7 a více bodů. Pouze 4 periodika splnila všechna kritéria a nezískala žádný penalizační bod. Nejvíce časopisů nedodrželo kritéria deklarace Creative Commons (164 časopisů), afiliace členů redakční rady (116), jednoznačnosti autorských poplatků (115), antiplagiátorské politiky (113) a počtu členů redakční rady z rozvojových zemí (99). Výzkum ukazuje, že JCR nelze používat jako whitelist časopisů dodržujících kritéria transparentnosti a dobré praxe ve vědeckém publikování.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Appendix A   Verze souboru Kratochvíl, J. 2. 5. 2019

Vlastnosti

Název
Appendix A
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.xlsx
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.xlsx
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.xlsx?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.xlsx?info
Vloženo
Čt 2. 5. 2019 13:59, Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D., učo 184380
 • osoba Mgr. Lukáš Plch, učo 217571
 • osoba Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., učo 28647
 • osoba Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652
Atributy
 

Appendix_A_without_authors.xlsx

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.xlsx
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.xlsx
Typ souboru
xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
Velikost
50,2 KB
Hash md5
547e65ab7990646a80c9e381cb2ca17f
Vloženo
Čt 2. 5. 2019 13:59

Appendix_A_without_authors.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
42,9 KB
Hash md5
0e949fe0037a4a28544635184663754a
Vloženo
Čt 2. 5. 2019 14:13

Appendix_A_without_authors.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
528,2 KB
Hash md5
d13204820705a43aabe3f39274253864
Vloženo
Čt 2. 5. 2019 14:17
Appendix B   Verze souboru Kratochvíl, J. 2. 5. 2019

Vlastnosti

Název
Appendix B
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.xlsx
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.xlsx
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.xlsx?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.xlsx?info
Vloženo
Čt 2. 5. 2019 13:59, Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D., učo 184380
 • osoba Mgr. Lukáš Plch, učo 217571
 • osoba Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., učo 28647
 • osoba Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652
Atributy
 

Appendix_B_without_authors.xlsx

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.xlsx
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.xlsx
Typ souboru
xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
Velikost
33,4 KB
Hash md5
31b77d644a651f82aec4a3ff1fe355a5
Vloženo
Čt 2. 5. 2019 13:59

Appendix_B_without_authors.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
22,6 KB
Hash md5
db85587a3abd548cdd66ad95a0eac82d
Vloženo
Čt 2. 5. 2019 14:14

Appendix_B_without_authors.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
34 KB
Hash md5
950987c7a31f463f2de78bc902873dcb
Vloženo
Čt 2. 5. 2019 14:17
clanek.pdf   Verze souboru Kratochvíl, J. 22. 5. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/clanek.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1527916/clanek.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/clanek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1527916/clanek.pdf?info
Vloženo
St 22. 5. 2019 16:29, Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D., učo 184380
 • osoba Mgr. Lukáš Plch, učo 217571
 • osoba Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., učo 28647
 • osoba Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652
Atributy
 

clanek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/clanek.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1527916/clanek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
274,3 KB
Hash md5
004118f69f0f0efa3f982d743b81de11
Vloženo
St 22. 5. 2019 16:29

clanek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/clanek.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1527916/clanek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
55 KB
Hash md5
a77f5269a09077c4455b19234702b909
Vloženo
St 22. 5. 2019 16:39
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 28. 6. 2022 13:28