KRATOCHVÍL, Jiří, Lukáš PLCH and Eva KORIŤÁKOVÁ. Compliance with ethical rules for scientific publishing in biomedical Open Access journals indexed in Journal Citation Reports. Vnitřní lékařství. 2019, vol. 65, No 5, p. 338-347. ISSN 0042-773X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Compliance with ethical rules for scientific publishing in biomedical Open Access journals indexed in Journal Citation Reports
Name in Czech Dodržování etických pravidel pro vědecké publikování v biomedicínských časopisech Open Access, které jsou indexovány v Journal Citation Reports
Authors KRATOCHVÍL, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Lukáš PLCH (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Eva KORIŤÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vnitřní lékařství, 2019, 0042-773X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Odkaz na plný text vydané verze v Repozitáři MU
RIV identification code RIV/00216224:14110/19:00109581
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) biomedicínské časopisy;etická pravidla vědeckého vydávání;Journal Citation Reports;otevřený přístup;predátorské časopisy;Web of Science
Keywords in English biomedical journals;ethical rules of scientific publishing;Journal Citation Reports;open access;predatory journals;Web of Science
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Changed: 29. 10. 2019 10:05.
Abstract
This study examined compliance with the criteria of transparency and best practice in scholarly publishing defined by COPE, DOAJ, OASPA and WAME in Biomedical Open Access journals indexed in Journal Citation Reports (JCR). 259 Open Access journals were drawn from the JCR database and on the basis of their websites their compliance with 14 criteria for transparency and best practice in scholarly publishing was verified. Journals received penalty points for each unfulfilled criterion when they failed to comply with the criteria defined by COPE, DOAJ, OASPA and WAME. The average number of obtained penalty points was 6, where 149 (57.5%) journals received 6 points or less and 110 (42.5%) journals 7 or more points. Only 4 journals met all criteria and did not receive any penalty points. Most of the journals did not comply with the criteria declaration of Creative Commons license (164 journals), affiliation of editorial board members (116), unambiguity of article processing charges (115), anti-plagiarism policy (113) and the number of editorial board members from developing countries (99). The research shows that JCR cannot be used as a whitelist of journals that comply with the criteria of transparency and best practice in scholarly publishing.
Abstract (in Czech)
Studie zjišťovala dodržování kritérií transparentnosti a dobré praxe ve vědeckém publikování definovaných COPE, DOAJ, OASPAt a WAME v biomedicínských Open Access časopisech indexovaných v Journal Citation Reports (JCR). Z JCR bylo excerpováno 259 Open Access časopisů a na jejich webech ručně ověřeno plnění 14 kritérií transparentnosti a dobré praxe ve vědeckém publikování. Časopisy obdržely penalizační body za každé nedodržení kritéria definovaného COPE, DOAJ, OASPA a WAME. Průměrný počet přidělených penalizačních bodů byl 6, přičemž 149 (57,5 %) časopisů získalo 6 a méně bodů a 110 (42,5 %) časopisů získalo 7 a více bodů. Pouze 4 periodika splnila všechna kritéria a nezískala žádný penalizační bod. Nejvíce časopisů nedodrželo kritéria deklarace Creative Commons (164 časopisů), afiliace členů redakční rady (116), jednoznačnosti autorských poplatků (115), antiplagiátorské politiky (113) a počtu členů redakční rady z rozvojových zemí (99). Výzkum ukazuje, že JCR nelze používat jako whitelist časopisů dodržujících kritéria transparentnosti a dobré praxe ve vědeckém publikování.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Appendix A   File version Kratochvíl, J. 2. 5. 2019

Properties

Name
Appendix A
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.xlsx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.xlsx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.xlsx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.xlsx?info
Uploaded/Created
Thu 2. 5. 2019 13:59, Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D., učo 184380
 • a concrete person Mgr. Lukáš Plch, učo 217571
 • a concrete person Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., učo 28647
 • a concrete person Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652
Attributes
 

Appendix_A_without_authors.xlsx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.xlsx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.xlsx
File type
xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
Size
50,2 KB
Hash md5
547e65ab7990646a80c9e381cb2ca17f
Uploaded/Created
Thu 2. 5. 2019 13:59

Appendix_A_without_authors.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
42,9 KB
Hash md5
0e949fe0037a4a28544635184663754a
Uploaded/Created
Thu 2. 5. 2019 14:13

Appendix_A_without_authors.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_A_without_authors.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
528,2 KB
Hash md5
d13204820705a43aabe3f39274253864
Uploaded/Created
Thu 2. 5. 2019 14:17
Appendix B   File version Kratochvíl, J. 2. 5. 2019

Properties

Name
Appendix B
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.xlsx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.xlsx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.xlsx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.xlsx?info
Uploaded/Created
Thu 2. 5. 2019 13:59, Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D., učo 184380
 • a concrete person Mgr. Lukáš Plch, učo 217571
 • a concrete person Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., učo 28647
 • a concrete person Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652
Attributes
 

Appendix_B_without_authors.xlsx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.xlsx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.xlsx
File type
xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
Size
33,4 KB
Hash md5
31b77d644a651f82aec4a3ff1fe355a5
Uploaded/Created
Thu 2. 5. 2019 13:59

Appendix_B_without_authors.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
22,6 KB
Hash md5
db85587a3abd548cdd66ad95a0eac82d
Uploaded/Created
Thu 2. 5. 2019 14:14

Appendix_B_without_authors.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1527916/Appendix_B_without_authors.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
34 KB
Hash md5
950987c7a31f463f2de78bc902873dcb
Uploaded/Created
Thu 2. 5. 2019 14:17
clanek.pdf   File version Kratochvíl, J. 22. 5. 2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/clanek.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1527916/clanek.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/clanek.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1527916/clanek.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 22. 5. 2019 16:29, Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D., učo 184380
 • a concrete person Mgr. Lukáš Plch, učo 217571
 • a concrete person Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., učo 28647
 • a concrete person Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652
Attributes
 

clanek.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/clanek.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1527916/clanek.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
274,3 KB
Hash md5
004118f69f0f0efa3f982d743b81de11
Uploaded/Created
Wed 22. 5. 2019 16:29

clanek.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1527916/clanek.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1527916/clanek.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
55 KB
Hash md5
a77f5269a09077c4455b19234702b909
Uploaded/Created
Wed 22. 5. 2019 16:39
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30. 11. 2022 19:34