MURAS, Adam. Praktické možnosti využití digitalizace dokumentačních fondů pro jejich prezentaci ve veřejném prostoru. In Seminář etnografické komise AMG ČR, 2.-3.4. 2019, Přerov. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Praktické možnosti využití digitalizace dokumentačních fondů pro jejich prezentaci ve veřejném prostoru
Název anglicky Utilization of digitized documentary collections and possibilities of their presentation in public space
Autoři MURAS, Adam (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Seminář etnografické komise AMG ČR, 2.-3.4. 2019, Přerov, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50404 Antropology, ethnology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00109585
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky digitalizace, katalogizace, etnokartografie
Klíčová slova anglicky digitization; cataloging; ethnocartography
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Změněno: 21. 2. 2020 14:36.
Anotace
Dokumentační fondy (nejen) paměťových institucí představují cenný zdroj materiálů vhodných jak pro prezentaci ve veřejném prostoru, tak odborný výzkum. Zásadní překážku v jejich využití však představuje problematický přístup k materiálům daný omezenými možnostmi jak časového, tak fyzického přístupu k nim, složitějším dohledáváním konkrétních informací a dalšími faktory. Jedno z možných řešení těchto problémů nabízí kvalitně provedená digitalizace a katalogizace fondů. V případě Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity představují dokumentační fondy především výstupy studentů (terénní výzkumy, závěrečné práce) a pedagogů (zpravidla dotazníkové archy z realizovaných výzkumů). Příspěvek se věnuje celoročnímu projektu, v rámci kterého byla během roku 2018 provedena digitalizace části těchto materiálů, a jejich následnému využití v rámci tvorby online atlasu výskytu výročních obyčejů na Moravě.
Anotace anglicky
Documentary collections of (not only) memory institutions represent a valuable source of materials suitable for both public presentation and professional research. Major obstacle arises with problematic access to these materials - limited possibilities of both time and physical access, the more problematic search of specific information etc. One of the possible solutions is offered by a well-executed digitization and catalogization of collections. Documentation collections of the Department of European Ethnology of the Masaryk University Faculty of Arts are mostly represented by the outputs of student (field researches, final theses) and teacher (usually questionnaire sheets from realized researches) projects. Submitted presentation deals with a year-long project focused at digitization of part of department database, its subsequent catalogization and use in an online atlas of annual customs in Moravia.
Návaznosti
12-11475/2018-LK/ORNK, interní kód MUNázev: Životnost obyčejových tradic spojených s výročními ohni – návratný výzkum
Investor: Ministerstvo kultury ČR, Životnost obyčejových tradic spojených s výročními ohni – návratný výzkum
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2024 03:31