RADVAN, Michal. Ecological aspects in Czech property taxes. In Antonio Cubero Truyo, Patricio Masbernat (eds.). Protección del medio ambiente. Fiscalidad y otras medidas del derecho al desarrollo. 1st ed. España: Thomson Reuters Aranzadi, 2019. p. 553-570. Estudios. ISBN 978-84-9177-823-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ecological aspects in Czech property taxes
Name in Czech Ekologické aspekty v českých majetkových daních
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. España, Protección del medio ambiente. Fiscalidad y otras medidas del derecho al desarrollo, p. 553-570, 18 pp. Estudios, 2019.
Publisher Thomson Reuters Aranzadi
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/19:00109605
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-84-9177-823-3
Keywords (in Czech) majetková daň; daň z nemovitých věcí; daň z motorových vozidel; silniční daň; ekologie; Česká republika
Keywords in English property tax; immovable property tax; motor vehicles tax; ecology; Czech Republic
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 23. 6. 2020 16:48.
Abstract
This contribution introduces ecological aspects in the Czech property taxes de lege lata regulation and presents possible approaches for the regulation de lege ferenda. The text deals to some extent with the energy taxes, and ecological aspects in income taxation and value added taxation. The main part is focused on property taxes, especially on the immovable property tax and the taxes on motor vehicles. The main aim of this contribution is to present and critically analyze ecological aspects in property taxes in the Czech Republic. The hypothesis to be confirmed or disproved states that ecological aspects in Czech property taxation regulation de lege lata is adequate as there are no proposals of amendments to the property tax acts. The conclusions of the research lead to the proposals de lege ferenda in given area. Regarding the immovable property tax, the number of correction components should be limited. Concerning taxes on motor vehicles, it would be useful to tax all motor vehicles, not only those used for running business. The Czech Republic should switch to a tax base set on CO2 emission. The electronic road toll should be collected on all roads; however existing microwave system must be changed to the modern GSM system.
Abstract (in Czech)
Příspěvek představuje ekologické aspekty podle právní regulace de lege lata v ČR a nabízí možné přístupy v regulaci de lege ferenda. Do jisté míry se text věnuje energetickým daním a ekologickým aspektům důchodových daní a DPH. Hlavní část je věnována majetkovým daním, zejména dani z nemovitých věcí a dani z motorových vozidel (silniční dani). Hlavním cílem příspěvku je představit a kriticky analyzovat ekologické aspekty majetkových daní v ČR. Hypotéza, která má být potvrzena či vyvrácena, stanoví, že ekologické aspekty v regulaci majetkových daní v ČR de lege lata je adekvátní a neexistují návrhy na novelizace právních předpisů v oblasti majetkových daní. Závěry výzkumu vedou k návrhům de lege ferenda v dané oblasti. Co se týče daně z nemovitých věcí, množství korekčních prvků by mělo být nižší. Ohledně daně z motorových vozidel, bylo by vhodné zdaňovat veškerá motorová vozidla, nejen ta využívaná k podnikání. Základ daně v ČR by měl být změněn na emise CO2. Elektronické mýto by mělo být vybíráno na všech silnicích a stávající mikrovlný systém by měl být nahrazen moderním GSM systémem.
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 18:56