Informační systém MU
VLČEK, Filip. Základní otázky právní regulace kryptoměn (The Basic Issues of Legislative Regulation of Cryptocurrencies). In Pazderová, Sabina a Michal Janovec (eds.). Cofola 2018: Část II. Peníze, měna a právo. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018. p. 76-91. ISBN 978-80-210-9006-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základní otázky právní regulace kryptoměn
Name in Czech Základní otázky právní regulace kryptoměn
Name (in English) The Basic Issues of Legislative Regulation of Cryptocurrencies
Authors VLČEK, Filip (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Cofola 2018: Část II. Peníze, měna a právo, p. 76-91, 16 pp. 2018.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Open access sborníku
RIV identification code RIV/00216224:14220/18:00120454
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-9006-4
Keywords (in Czech) Bitcoin; blockchain; kryptoměny; těžba kryptoměn; zdanění kryptoměn
Keywords in English xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 21. 4. 2022 16:28.
Abstract
Příspěvek se zabývá právní kvalifikací kryptoměn a možnostmi jejich legislativního zakotvení. Nejprve je třeba se zamyslet nad samotným charakterem kryptoměny, neboť v současné době je stále nejisté, zdali by mělo být na kryptoměny nahlíženo jako na věc, měnu, druh elektronických peněz, či jako na předmět právní regulace sui generis. V příspěvku jsou dále nastíněny možnosti právní regulace v oblasti finanční, bankovní, živnostenské a daňové. Součástí příspěvku je rovněž komparativní exkurs do přístupů vybraných států k regulaci kryptoměn a jejich dílčích aspektů. Zvláštní pozornost je věnována živnostenské regulaci kryptoměn, zdanění kryptoměny, jakož i jejím ekonomickým vlastnostem. Cílem příspěvku je stručně představit současné otázky, s nimiž se právo v souvislosti s kryptoměnami potýká, jakož i úvaha nad potenciální právní regulací, která v současné době chybí.
Abstract (in English)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Links
MUNI/B/1179/2017, interní kód MUName: COFOLA 2018 (Acronym: COFOLA)
Investor: Masaryk University, Category B
Displayed: 5. 6. 2023 21:43