PETŘÍK, Jan, Lenka LISÁ, Petra GOLÁŇOVÁ, Katarína ADAMEKOVÁ, Libor PETR, Mária HAJNALOVÁ a Peter MILO. Geoarchaeology of empty spaces: Bibracte case studies. In International Workshop on Archaeological Soil Micromorphology,Nancy. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Geoarchaeology of empty spaces: Bibracte case studies
Autoři PETŘÍK, Jan, Lenka LISÁ, Petra GOLÁŇOVÁ, Katarína ADAMEKOVÁ, Libor PETR, Mária HAJNALOVÁ a Peter MILO.
Vydání International Workshop on Archaeological Soil Micromorphology,Nancy, 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Změnil Změnila: Mgr. Renata Macholdová, učo 216933. Změněno: 23. 1. 2020 10:12.
Návaznosti
GA19-02606S, projekt VaVNázev: Oppidum jako urbánní krajina: multidisciplinární přístup ke zkoumání prostorové struktury "intra muros" (Akronym: OPPUK)
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
poster Nancy 2019 Licence Creative Commons Adameková, K. 22. 5. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Dr. phil. Peter Milo, učo 101090
  • osoba Mgr. Libor Petr, Ph.D., učo 115762
  • osoba Mgr. Petra Goláňová, Ph.D., učo 14303
  • osoba Mgr. Jan Petřík, Ph.D., učo 184419
  • osoba doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., učo 203489
  • osoba Mgr. Katarína Adameková, učo 394563
  • osoba doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D., učo 9630
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 23. 6. 2021 08:25