FLOREŠ, Martin. Střet zájmů v osobních společnostech: notifikační povinnost a otázky s ní spojené (Conflict of Interest in Partnerships: Notification Duty and Related Issues). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2019, vol. 27, No 10, p. 368-371. ISSN 1210-6410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Střet zájmů v osobních společnostech: notifikační povinnost a otázky s ní spojené
Name (in English) Conflict of Interest in Partnerships: Notification Duty and Related Issues
Authors FLOREŠ, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck, 2019, 1210-6410.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/19:00109758
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Notifikační povinnost; střet zájmů; osobní společnosti
Keywords in English Notification duty; conflict of interest; partnerships
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petr Hudeček, učo 144123. Changed: 13. 5. 2020 11:41.
Abstract
I na členy orgánů osobních společností se vztahují ustanovení § 54 a § 55 ZOK, která zakládají povinnost člena orgánu v situaci střetu zájmů informovat orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. V důsledku specifické vnitřní struktury orgánů osobních společností, kdy každý společník (v komanditní společnosti komplementář) je jednočlenným statutárním orgánem a žádné jiné orgány (zejm. kontrolní orgán) se obligatorně nevytváří, vzniká několik aplikačních problémů citovaných ustanovení o notifikační povinnosti. Jde zejména o otázky, komu a jak se notifikační povinnost plní, či zda se pro navazující rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce či zákazu uzavřít smlouvu vyžaduje souhlas toho společníka, o jehož střet zájmů jde. Na ně je zaměřen tento příspěvek.
Abstract (in English)
The paper deals with a question, to whom and how a notification duty in cases of conflict of interest in partnerships shall be fulfilled. It also adresses a question, whether the consent of the partner, whose conflict of interest is in question, is required for a subsequent decision to suspend performance of his function of statutory body member or to prohibit the conclusion of a contract.
Links
MUNI/A/0966/2018, interní kód MUName: Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací III (Acronym: SysVazKorp3)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 1. 4. 2023 05:54