Informační systém MU
FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava XVII. Stadia trestního řízení. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 477-479. ISBN 978-80-7598-306-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hlava XVII. Stadia trestního řízení
Název anglicky Chapter XVII. Stages of Criminal Proceedings
Autoři FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK.
Vydání 7. vyd. Praha, Trestní právo procesní, od s. 477-479, 3 s. 2019.
Nakladatel Wolters Kluwer
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7598-306-0
Klíčová slova česky stadia trestního řízení
Klíčová slova anglicky Stages of Criminal Proceedings
Změnil Změnil: JUDr. Jan Provazník, Ph.D., učo 325574. Změněno: 5. 6. 2019 14:13.
Anotace
Tato hlava je krátkým uvedením do rozdělení trestního řízení do jednotlivých stadií. Poskytuje čtenářům obecný přehled těchto stadií
Anotace anglicky
This chapter is a short introduction into the division of criminal proceedings to individual stages. It provides the readers a general overlook of these stages.
Zobrazeno: 30. 7. 2021 17:19